Gjennomførte arrangementer

31. 01

Zero Emmission Neighbourhood in Smart Cities

28. 02

Prediksjon av værrelaterte feil i høyspenningsnett

28. 03

Deteksjon av elbillading med timesoppløsning

25. 04

Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency Reserves

29. 05

FASaD: Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

27. 06

Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift

29. 08

Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og elektriske løsninger i et stort borettslag

26. 09

Utvikling av ladestandard for bil og buss

31. 10

Robot for Automatisert Nettdrift, erfaringer fra prosjektet RAN

28. 11

Erfaringer med feilsøk hos Nettkunder med EMC Problemer

31. 01

Smarte relevern i digitale stasjoner

26. 03

5G communication for smart grid application

30. 04

Spotprisoptimalisering av elbillading – vil nettet tåle det?

28. 05

MLOps – Taking AI from Concept to Impact

24. 06

Droner i kraftbransjen

27. 08

Deteksjon av faseskjøt i bilder ved bruk av Microsoft Custom Vision

22. 09

Fremtidens Systemdrift

24. 09

Digitalisering av kraftnettet basert på flerfunksjonelle trådløse sensorer

28. 10

Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

26. 11

Use case for fremtidens systemtjenester

28. 01

Fleksibilitet, nettbatterier og smarte varmtvannsberedere

25. 02

Forslag til ny nettleiemodell og nettleiepiloten 10 000 kunder

25. 03

Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn?

20. 04

Fleksibilitet i distribusjonsnettet

29. 04

Innovasjon for et digitalt kraftsystem

20. 05

Havvind – en mulighet for industri- og energinasjonen Norge

16. 06

Tidlig varsling av hendelser i kraftsystemet ved bruk av stordataanalyse

26. 08

Digitalisering av vannkraften

15. 09

Smartgridkonferansen 2021

30. 09

Smart datafangst av kraftnett

28. 10

Organisatoriske endringer i digital transformasjon

17. 11

Barrierer for å ta i bruk ny teknologi

25. 01

Smartgrid-dagen 2022

27. 01

Innovasjon for energipositive samfunn

24. 02

Sikre digitale løsninger

27. 02

Demoer for batterier i nettet

21. 03

Kan fleksibilitet bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer?

31. 03

Innovative hydrogenprosjekter

28. 04

Innovative prosjekter innen energilagring

9. 05

Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan ta den i bruk

19. 05

Elbilladere som en del av energisystemet

25. 08

Verktøy for digitalt vedlikehold av kraftsystemet

1. 09

Styremøte 1. september 2022

13. 09

Smartgridkonferansen 2022 – Elektrifiseringen må tilbake på sporet!

22. 09

SmartKraft Leverandørforum [Avlyst]

26. 09

CINELDI webinar: Development of a testbed for advanced distribution management systems (ADMS)

17. 10

CINELDI webinar: Planning methodology for active distribution grids

31. 10

CINELDI webinar: Electric Vehicles as sources of flexibility in the grid

8. 11

CINELDI åpen dag 2022

1. 12

Fleksibilitetsløsninger i byområder

17. 01

Smartgrid-dagen NMBU 2023

24. 01

Webinar – Kartlegging av framtidig fleksibilitetsbehov (KAFFI)

24. 01

Smartgrid-dagen NTNU 2023

23. 02

Webinar: Hurtig og effektivt – Hvordan planlegge ladestasjoner i nettet?