Gjennomførte arrangementer

27.09

2023

Studentarrangement på Smartgridkonferansen 2023

27.09

2023

Smartgridkonferansen 2023

14.09

2023

Fagkonferanse: Nullutslipp i tungtransporten – det haster!

07.09

2023

Webinar: Hvordan kan AMS-data gi nye tall på tilknytningskapasiteten i nettet?

31.08

2023

Webinar: Automatisk spenningsregulering med AMS

08.06

2023

Webinar: Cybersecurity and Digital Privacy Aspects of Smartgrids

26.04

2023

Fagseminar – Knapphet på energi og effekt om få år

26.04

2023

Årsmøte 2023

30.03

2023

Webinar: Hvordan prosjektet SmartKraft tilgjengeliggjør fleksibel, sikker og fornybar energi.

23.02

2023

Webinar: Hurtig og effektivt – Hvordan planlegge ladestasjoner i nettet?

24.01

2023

Smartgrid-dagen NTNU 2023

24.01

2023

Webinar: Kartlegging av framtidig fleksibilitetsbehov (KAFFI)

17.01

2023

Smartgrid-dagen NMBU 2023

01.12

2022

Fleksibilitetsløsninger i byområder

08.11

2022

CINELDI åpen dag 2022

31.10

2022

CINELDI webinar: Electric Vehicles as sources of flexibility in the grid

17.10

2022

CINELDI webinar: Planning methodology for active distribution grids

26.09

2022

CINELDI webinar: Development of a testbed for advanced distribution management systems (ADMS)

22.09

2022

SmartKraft Leverandørforum [Avlyst]

13.09

2022

Smartgridkonferansen 2022 – Elektrifiseringen må tilbake på sporet!

01.09

2022

Styremøte 1. september 2022

25.08

2022

Verktøy for digitalt vedlikehold av kraftsystemet

19.05

2022

Elbilladere som en del av energisystemet

09.05

2022

Fleksibilitet – teknologien som finnes og hvordan ta den i bruk

28.04

2022

Innovative prosjekter innen energilagring

31.03

2022

Innovative hydrogenprosjekter

21.03

2022

Kan fleksibilitet bidra til å unngå eller utsette nettinvesteringer?

27.02

2022

Demoer for batterier i nettet

24.02

2022

Sikre digitale løsninger

27.01

2022

Innovasjon for energipositive samfunn

25.01

2022

Smartgrid-dagen 2022

17.11

2021

Barrierer for å ta i bruk ny teknologi

28.10

2021

Organisatoriske endringer i digital transformasjon

30.09

2021

Smart datafangst av kraftnett

15.09

2021

Smartgridkonferansen 2021

26.08

2021

Digitalisering av vannkraften

16.06

2021

Tidlig varsling av hendelser i kraftsystemet ved bruk av stordataanalyse

20.05

2021

Havvind – en mulighet for industri- og energinasjonen Norge

29.04

2021

Innovasjon for et digitalt kraftsystem

20.04

2021

Fleksibilitet i distribusjonsnettet

25.03

2021

Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn?

25.02

2021

Forslag til ny nettleiemodell og nettleiepiloten 10 000 kunder

28.01

2021

Fleksibilitet, nettbatterier og smarte varmtvannsberedere

26.11

2020

Use case for fremtidens systemtjenester

28.10

2020

Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

24.09

2020

Digitalisering av kraftnettet basert på flerfunksjonelle trådløse sensorer

22.09

2020

Fremtidens Systemdrift

27.08

2020

Deteksjon av faseskjøt i bilder ved bruk av Microsoft Custom Vision

24.06

2020

Droner i kraftbransjen

28.05

2020

MLOps – Taking AI from Concept to Impact

30.04

2020

Spotprisoptimalisering av elbillading – vil nettet tåle det?

26.03

2020

5G communication for smart grid application

31.01

2020

Smarte relevern i digitale stasjoner

28.11

2019

Erfaringer med feilsøk hos Nettkunder med EMC Problemer

31.10

2019

Robot for Automatisert Nettdrift, erfaringer fra prosjektet RAN

26.09

2019

Utvikling av ladestandard for bil og buss

29.08

2019

Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og elektriske løsninger i et stort borettslag

27.06

2019

Effektiv utnyttelse av sanntidsdata i nettdrift

29.05

2019

FASaD: Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

25.04

2019

Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency Reserves

28.03

2019

Deteksjon av elbillading med timesoppløsning

28.02

2019

Prediksjon av værrelaterte feil i høyspenningsnett

31.01

2019

Zero Emmission Neighbourhood in Smart Cities