Digitalisering av vannkraften

Når
26. aug , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Digitalisering av vannkraften gjennom SmartKraft m/ Hans Ivar Skjelbred, Sintef Energi

Introduksjon til SmartKraft-prosjektet for uttesting og implementering av nye digitale verktøy i vannkraftbransjen. Gjennom prosjektet vil fem store, norske vannkraftprodusenter samarbeide om å finne de beste løsningene for fremtidens kraftsystem. Målet er forbedret tilstandsovervåkning, prediktivt vedlikehold og driftsoptimalisering i vannkraftverk.

Skagerak Krafts visjoner for SmartKraft-prosjektet m/ Kristian Nymoen, Skagerak Energi

Norske kraftprodusenter står ovenfor de samme utfordringene når det gjelder å ta i bruk mulighetene som moderne teknologi tilbyr. Skagerak Kraft mener at kraftprodusentene vil ha stort utbytte av samarbeid og erfaringsutveksling i digitaliseringsarbeidet. Vi deltar i SmartKraft for å dele våre erfaringer, for å lære av andre, og for å bidra til et felles løft for digitalisering av vannkraften. Sist, men ikke minst, gir SmartKraft-prosjektet oss anledning til å pilotere digital tvilling-teknologi for driftsoptimalisering.