MENY  

Rapporter og publikasjoner, FoU

Smart Grids Innovation Challenge Country Report 2019

Smart Grid Laboratories Inventory 2018

 

 

 

 

 

 

 

Smartgrid Lab Inventory 2018

IEA report on digitalization of the energy system

Flexibility in future power systems

Brosjyre om IEA-ISGAN

IEA Årsrapport 2017 – En sammenstilling av alle norske FOU aktiviteter i IEA

Høringssvar fra The Norwegian Smartgrid Centre på «Ny Energi21 strategi 2018»

— NORSKE FoU-AKTIVITETER I IEA – ÅRSRAPPORT 2016 —

Du kan nå lese en oppsummering av det norske bidraget til IEA i 2016. Her finner du informasjon om hva IEA er, hvordan de jobber og hva det norske bidraget til de forskjellige prosjektene består av. Blant annet kan du lese om ISGAN og norges bidrag dit.

Trykk her for å lese rapporten

— PhD thesis: Techno-economic models in Smart Grids —

Techno-economic models in Smart Grids – Demand side flexibility optimization for bidding and scheduling problems.
By: Stig Ødegaard Ottesen.

Read the full report here.

USmartConsumer – European Smart Metering Landscape Report

‘Digital DSO’ – a vision and the regulatory environment needed to enable it

Masteroppgave: «Smart strøm – smarte kunder?» av Susanne Jørgensen

Guide: Prosjekttyper hos offentlige finansiører

Sveriges handlingsplan for smarte elnett

Handlingsrapporten, publisert des. 2014
Sammendrag, publisert des. 2014

Rapport: CIRED Working Group on Smart Grids

Scenarioer for fremtidens distribusjonsnett