Medlemskap

Vi samhandler om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling for et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt energisystem.

The Norwegian Smartgrid Centre er en medlemsforening som jobber langs hele verdikjeden i kraftsystemet – fra produksjon og distribusjon av kraft til teknologi- og tjenesteleverandører, interesseorganisasjoner, akademia, virkemiddelapparat og offentlig virksomhet. 

Som medlem i senteret får du

  • Bidra til tempo og retning i utvikling av teknologi, næringsliv og marked som fremmer fleksible og digitaliserte løsninger i kraftsystemet
  • Bli en del av vårt nettverk som ønsker å bidra til et smartere kraftsystem
  • Publisitet og resultatspredning fra egne relevante prosjekter
  • Mulighet til å utvikle, delta og forme de nyeste demo-/pilot-prosjektene innen smartgrids i både stor og liten skala
  • Være med når nye løsninger skal oppskaleres og kommersialiseres
  • Medlemsfordeler på fagseminarer og Smartgridkonferansen

Se våre Prosjekter.

Våre mål

Vi har som mål å være bransjens foretrukne arena for samhandling som bidrar til at framtidens kraftsystem blir bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt og vi legger til rette for en akselerert utvikling av teknologi, næringsliv og marked som fremmer fleksible og digitaliserte løsninger for framtidens bærekraftige, sikre og kostnadseffektive kraftsystem og standardisering, skalering og kommersialisering av ny teknologi, digitalisering og nye markedsløsninger som skaper et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt kraftsystem. Dette gjør vi gjennom satsingsområdene forskning, innovasjon og kunnskapsdeling. Les mer i vår strategi.

Strategi

Smartgridsenteret som møteplass

Smartgridsenteret er en viktig møteplass når muligheter og utfordringer innen smartgrids skal drøftes. Smartgridsenteret arrangerer en årlig Smartgridkonferanse i samarbeid med Fornybar Norge og tar initiativ til felles pilot og demonstrasjonsprosjekter.

I tillegg arrangerer vi webinarer og fagseminarer innenfor ulike tema som fleksibilitet og cybersikkerhet.

Senteret deltar også med sine prosjekter på andre nasjonale og internasjonale arenaer som for eksempel PTK og ECEEE.

Bli hørt!

The Norwegian Smartgrid Centre representerer en muskelkraft i elektrifiseringen og digitaliseringen og retter fokus mot problemstillinger i bransjen og det offentlige. Våre medlemmer favner bredt i bransjen noe som gjør at vi har en helt egen legitimitet. Eksempler på hvordan vi lar vår stemme bli hørt er innspill til Energi21 og Strømnettutvalget.

Kontingent

Kontingent for medlemskap i The Norwegian Smartgrid Centre er basert på omsetning. Det er  unntak for oppstartsbedrifter og universiteter. Oppgitt kontingent er eks MVA.

 

Omsetning mindre enn 10 MNOK

NOK 36.300,-

 

Omsetning mellom 10 og 100 MNOK

NOK 58.300,-

 

Omsetning mer enn 100 MNOK

NOK 85.800,-

 

Universiteter og startups

Ta kontakt for avtale om kontingent.

Ønsker du mer informasjon om hva det vil si å være medlem i The Norwegian Smartgrid Centre, kontakt oss!

Kontakt oss