En arena og møteplass der medlemmer fra hele verdikjeden møtes og deler ideer og erfaringer.

Les mer om senteret

Smartgridkonferansen 2023

Smartgridkonferansen er vår arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter.

Konferansen holdes i samarbeid med Fornybarakademiet.

Les mer

Aktiviteter

Kunnskapsdeling er en viktig del av Smartgridsenterets arbeid.  Smartgridsenterets medlemmer bidrar gjennom deltagelse i ulike aktiviteter til et felles kompetanseløft, både på tvers i senteret og med andre aktører i bransjen.

Vi arrangerer månedlige webinarer, fagseminarer et par ganger i året, Smartgrid-dagene i januar og Smartgridkonferansen i september hvert år.

Lyst til å lære noe nytt?

Alle våre webinarer og digitale fagseminarer filmes slik at du kan nyte disse når du måtte ønske.

Se opptakene

Prosjekter

For å finne de beste løsningene og unngå feilinvesteringer, er bransjen avhengig av å utvikle og teste nye løsninger i FoU- og demonstrasjonsprosjekter.

Prosjekter i regi av The Norwegian Smartgrid Centre

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige Smartgridkonferansen.

Hvordan bli medlem?

Medlemmene våre kommer fra hele bransjen. Mer informasjon om hva det vil si å være medlem i The Norwegian Smartgrid Centre, finner du her:

Bli medlem

Er du interessert i en utdanning innen smartgrids?

Norges ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner har et bredt tilbud til deg som ønsker en utdanning rettet mot smarte nett.

Les mer

Om senteret

The Norwegian Smartgrid Centre – vi kaller oss også Smartgridsenteret – er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen.

Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet som baserer seg på smartgridteknologi- og tjenester.

Medlemmer

Strategi

Aktuelt

LinkedIn

Medlemskap

Mer om senteret