MENY  

Siste nytt

Åpent fagseminar om fleksibilitet

Elektrifisering av samfunnet fører til mer fornybar og variabel kraftproduksjon, økt forbruk, flere tilkoblinger og mer variable laster samtidig som effekttopper er en økende utfordring. Dette har tradisjonelt sett vært løst ved hjelp av nettutbygging. Utbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. I den anledning inviterer FME CINELDI, sammen med Smartgridsenteret, til webinar for å diskutere og se nærmere på fleksibilitetsløsninger.

Smartgridsenteret viderefører webinarserien i nytt format

Torsdag 25.02 fikk deltakerne et innblikk i hva NVE ønsker å oppnå med forslaget til ny nettleiemodell, og hvordan prosessen med å utarbeide et slikt forslag har foregått. Videre delte Elvia erfaringer fra nettleiepiloten 10 000 kunder, hvor de tester prismodeller og kommunikasjonsbudskap for å flytte strømforbruk fra topplasttimene. Webinaret ble gjennomført sammen med 60 deltakere som kom med mange gode spørsmål.

FINE-prosjektet inviterer til webinar om lokale energisamfunn

For å nå klimamålene som er satt, er det et behov for økt elektrifisering og integrasjon av fornybar energi. Dette kan bl.a. oppnås fra et «bottom up»-perspektiv, der innbyggere i et område går sammen for å investere i fornybare energikilder og dele på energien. Dette kalles lokale energisamfunn.

NTNU Institutt for elektroniske systemer ønsker forslag til prosjektoppgaver

Instituttet har startet sin årlige innsamling av forslag til prosjektoppgaver for studenter som i sitt 9. semester skal velge et fordypningsprosjekt på 15 eller 7,5 studiepoeng, innenfor 4 hovedprofiler. Studentene skal ha valgt prosjektoppgave innen 31. mai med innlevering innen 19. desember. De kan bygge videre på prosjektoppgaven i en masteroppgave, som vil gå over 20 uker i vårsemesteret 2022. Det kan derfor være av interesse å få vite om en mener at oppgaven passer for videreføring som masteroppgave, og at dette oppgis i oppgaveteksten.

Pilotprosjekter som inkluderer systemløsninger for energiforsyning og nye markedsløsninger

Enova søker innovative pilotprosjekter for utvikling og testing av nye teknologier, løsninger og forretningsmodeller som tilrettelegger for utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kalender

25
MAR
Smartgridsenterets webinarserie
Klokken 11:00-11:40. Elektrifisering av industriområder Mer info kommer i vårt nyhetsbrev for webinarer.
20
APR
Fagseminar: Fleksibilitet
Klokken 09:00-12:00. FME CINELDI og Smartgridsenteret inviterer til fagseminar for å se nærmere på fleksibilitet. Les mer.
29
APR
Smartgridsenterets webinarserie
Klokken 11:00-11:40. Mer info kommer i vårt nyhetsbrev for webinarer.
27
MAI
Årsmøte i Smartgridsenteret
Årsmøtet er kun for medlemmene av Smartgridsenteret og det blir sendt Outlook-innkalling til den som står som kontaktperson for det enkelte medlemmet.