MENY  

Siste nytt

Smartgrid-dagen: Fremtidens kraftsystem er mer enn du tror

For å oppnå klimamålene og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere, transportere og bruke energi smartere. Smartgrid binder sammen fagområdene tilknyttet energisystemet, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen. På Smartgrid-dagen ser vi nærmere på utfordringene og mulighetene bak denne utviklingen.

Smartgridsenterets innspill til Strømnettutvalget

Smartgridsenteret deltok på Strømnettutvalgets åpen dag i november og har fulgt opp med et skriftlig innspill med fokus på tre konkrete forslag. Det første er at det må lages en helhetlig strategi for energisystemets utvikling mot 2050, det andre at vi må finne løsninger for å utnytte eksisterende nett bedre gjennom fleksibilitetsløsninger både på forbruk- og produksjonssiden, og det tredje at NVEs FoU -ordning må videreutvikles for å sikre en svært nødvendig økning i omstillings- og innovasjonstakt.

Hvorfor er systemintegrasjon nødvendig?

Systemintegrasjon er nøkkelen til å få maksimalt utbytte av digitalisering av kraftnettet. Trenden i kraftnettet er at systemer og teknologier som opprinnelig var designet for å driftes hver for seg, nå kan kobles sammen og danne synergier. Grunnen er enkel: hvis styringen av systemene i kraftnettet kobles sammen får vi mer ut av dem enn om de opererer uavhengig av hverandre. Denne sammenkoblingen av systemer er det vi kaller systemintegrasjon.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Kalender

27
JAN
Webinar: Innovasjon for energipositive samfunn
Klokken 11.00-11.40. Les mer.
24
FEB
Webinar: Sikre digitale løsninger i energisystemet
Klokken 11.00-11.40. Mer info kommer.
31
MAR
Webinar: Innovative hydrogenprosjekter
Klokken 11.00-11.40. Mer info kommer.
07
APR
Årsmøte
Mer info kommer.
28
APR
Webinar
Klokken 11.00-11.40. Mer info kommer.
19
MAI
Webinar
Klokken 11.00-11.40. Mer info kommer.