MENY  

Siste nytt

Planleggingen av Smartgrid-Dagen 2021 er i gang

Smartgridsenteret arrangerer Smartgrid-Dagen i samarbeid med Statnett. Arrangementet er senterets årlige studentarrangement som gjennom en ettermiddag fylt med foredrag, gir et innblikk i muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet. Foreløpig vil arrangementet i 2021 bestå av temaer som forbrukerfleksibilitet, nettbatterier, distribuert energiproduksjon, smart produksjonsplanlegging, droner og Statnett KUBE prosjektet.

Forslag til masteroppgaver ved NTNU Institutt for elektroniske systemer

Instituttet har startet innsamlingen av forslag til masteroppgaver for våren 2021.

Webinar: Smart Grids and Energy Storage

Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. I forbindelse med eksportprogrammet «German Energy Solutions», som koordineres og finansieres av det tyske næringsdepartementet, arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer et webinar om smart grids og energilagring. Smartgridsenteret vil delta med innlegg under dette webinaret.

Tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Fagseminar om fremtidens systemdrift og utdeling av Innovasjonsprisen

Gikk du glipp av Smartgridsenterets fagseminar: Fremtidens Systemdrift? Her kan du se hele seminaret. 22. september inviterte senteret til et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. Deretter ble topp 3 nominasjoner for Smartgridsenterets Innovasjonspris annonsert. Kandidatene fikk deretter presentere prosjektene sine, etterfulgt av kåring av årets vinner.

Meld deg på vårt nyhetsbrev