MENY  

Siste nytt

Webinar: Smart Grids and Energy Storage

Det norske samfunnet skal elektrifiseres og det byr på flere utfordringer for landets strømnett. Det er behov for store investeringer i nye strømkabler og smartere vedlikehold, overvåkning og styring av strømnettet. Løsninger som kan redusere utbyggingskostnader, bidra til å dempe effekttopper eller på andre måter effektivisere strømforbruket vil spille en viktig rolle i denne transformasjonen. I forbindelse med eksportprogrammet «German Energy Solutions», som koordineres og finansieres av det tyske næringsdepartementet, arrangerer Norsk-Tysk Handelskammer et webinar om smart grids og energilagring. Smartgridsenteret vil delta med innlegg under dette webinaret.

Tester batterier i strømnettet

Elvia har i samarbeid med batterileverandøren Pixii installert to frittstående batteriskap i det lavspente fordelingsnettet på Sjusjøen. Installasjonen inngår i pilotprosjektet Intelligent distribusjon av elektrisitet (IDE), hvor man tester batteriteknologi i områder hvor det erfaringsvis kan oppstå forsyningsproblemer i høylastperioder.

Fagseminar om fremtidens systemdrift og utdeling av Innovasjonsprisen

Gikk du glipp av Smartgridsenterets fagseminar: Fremtidens Systemdrift? Her kan du se hele seminaret. 22. september inviterte senteret til et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. Deretter ble topp 3 nominasjoner for Smartgridsenterets Innovasjonspris annonsert. Kandidatene fikk deretter presentere prosjektene sine, etterfulgt av kåring av årets vinner.

Smartgridkonferansen 2020: I digitalt format

Tirsdag 8. september samlet Smartgridsenteret sammen med Energi Norge, bransjeaktører og fageksperter til en digital utgave av Smartgridkonferansen. Under årets tema, elektrifisering som klimatiltak – blir vi smarte nok, ble det presentert og debattert ulike løsninger, utfordringer og mulige veier mot morgendagens nett.

Har du husket å melde deg på fagseminaret Fremtidens Systemdrift?

Smartgridsenteret inviterer til fagseminar om fremtidens systemdrift 22. september. Sett av datoen, og bli med på et innholdsrikt webinar med temaer som grønne elektriske verdikjeder, samspill TSO/DSO, løsninger for balansering og mulig fremtid. I tillegg vil senterets topp 3 kandidater for Innovasjonsprisen presentere sine prosjekter før vinneren av prisen annonseres.

Meld deg på vårt nyhetsbrev