En arena og møteplass der medlemmer fra hele verdikjeden møtes og deler ideer og erfaringer.

Les mer om senteret

Aktiviteter

Kunnskapsdeling er en viktig del av Smartgridsenterets arbeid.  Smartgridsenterets medlemmer bidrar gjennom deltagelse i ulike aktiviteter til et felles kompetanseløft, både på tvers i senteret og med andre aktører i bransjen.

Vi arrangerer månedlige webinarer, fagseminarer et par ganger i året, Smartgrid-dagene i januar og Smartgridkonferansen i september hvert år.

Lyst til å lære noe nytt?

Alle våre webinarer og digitale fagseminarer filmes slik at du kan nyte disse når du måtte ønske.

Se opptakene

Prosjekter

For å finne de beste løsningene og unngå feilinvesteringer, er bransjen avhengig av å utvikle og teste nye løsninger i FoU- og demonstrasjonsprosjekter.

Prosjekter i regi av The Norwegian Smartgrid Centre

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige Smartgridkonferansen.

Smartgridkonferansen

Smartgridkonferansen er vår arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen #smartgrids – nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter.

Konferansen holdes i samarbeid med Fornybar Norge.

Les mer

Hvordan bli medlem?

Medlemmene våre kommer fra hele bransjen. Mer informasjon om hva det vil si å være medlem i The Norwegian Smartgrid Centre, finner du her:

Bli medlem

Er du interessert i en utdanning innen smartgrids?

Norges ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner har et bredt tilbud til deg som ønsker en utdanning rettet mot smarte nett.

Les mer

Om senteret

The Norwegian Smartgrid Centre – vi kaller oss også Smartgridsenteret – er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen.

Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet som baserer seg på smartgridteknologi- og tjenester.

Medlemmer

Strategi

Aktuelt

LinkedIn

Medlemskap

Mer om senteret