En arena og møteplass der medlemmer fra hele verdikjeden møtes og deler ideer og erfaringer.

Les mer om senteret

Aktiviteter

Kunnskapsdeling er en viktig del av Smartgridsenterets arbeid.  Smartgridsenterets medlemmer bidrar gjennom deltagelse i ulike aktiviteter til et felles kompetanseløft, både på tvers i senteret og med andre aktører i bransjen.

Vi arrangerer månedlige webinarer, fagseminarer et par ganger i året, Smartgrid-dagen(e) i januar og Smartgridkonferansen i september hvert år.

Lyst til å lære noe nytt?

Alle våre webinarer og digitale fagseminarer filmes slik at du kan nyte disse når du måtte ønske.

Se opptakene

Smartgrid-dagen 2023

Smartgrid-dagen er senterets årlige fagdag for studenter ved NTNU og NMBU. Smartgrid-dagen arrangeres i januar. Formålet med arrangementet er å vise fram den faglige bredden som smartgrids representerer og hva kompetansen kan brukes til i arbeidslivet for  å motivere studentene til å bli interessert i utviklingen av en smartere kraftsektor.

Les mer

Våre prosjekter

For å finne de beste løsningene og unngå feilinvesteringer, er bransjen avhengig av å utvikle og teste nye løsninger i FoU- og demonstrasjonsprosjekter.

Prosjekter i regi av The Norwegian Smartgrid Centre

Smartgridkonferansen

Smartgridkonferansen er vår arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter.

Konferansen holdes i samarbeid med Energi Norge.

Hvordan bli medlem?

Medlemmene våre kommer fra hele bransjen. Mer informasjon om hva det vil si å være medlem i The Norwegian Smartgrid Centre, finner du her:

Bli medlem

Om senteret

The Norwegian Smartgrid Centre – vi kaller oss også Smartgridsenteret – er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen.

Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet som baserer seg på smartgridteknologi- og tjenester.

Medlemmer

Strategi

Aktuelt

LinkedIn

Medlemskap

Mer om senteret