En arena og møteplass der medlemmer fra hele verdikjeden møtes og deler ideer og erfaringer.

Les mer om senteret

Årets tema – Prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet

Nominer ditt prosjekt til Innovasjonsprisen!

Hvis du kjenner til et prosjekt som har utmerket seg i henhold til årets tema, send gjerne inn en nominasjon.

Det er raskt og enkelt å sende inn en nominasjon!

Last ned nominasjonsmalen og fyll ut informasjon om prosjektet. Send det ferdig utfylte skjemaet til innovasjonspris@smartgrids.no. Det er også mulig å sende oss et tips via vårt nettskjema.

Nominasjonsfristen er 14.05.24!

For mer informasjon og skjema for å tipse oss om prosjekter, se her.

Hvis du har spørsmål, send en epost til tarjei.reite@sintef.no.

Nominasjonsmal

Aktiviteter

Kunnskapsdeling er en viktig del av Smartgridsenterets arbeid.  Smartgridsenterets medlemmer bidrar gjennom deltagelse i ulike aktiviteter til et felles kompetanseløft, både på tvers i senteret og med andre aktører i bransjen.

Vi arrangerer månedlige webinarer, fagseminarer et par ganger i året, Smartgrid-dagene i januar og Smartgridkonferansen i september hvert år.

Lyst til å lære noe nytt?

Alle våre webinarer og digitale fagseminarer filmes slik at du kan nyte disse når du måtte ønske.

Se opptakene

Prosjekter

For å finne de beste løsningene og unngå feilinvesteringer, er bransjen avhengig av å utvikle og teste nye løsninger i FoU- og demonstrasjonsprosjekter.

Prosjekter i regi av The Norwegian Smartgrid Centre

Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige Smartgridkonferansen.

Innovasjonsprisen

Smartgridkonferansen

Smartgridkonferansen er vår arena for kompetanse- og nettverksbygging, og en av Norges viktigste møteplasser for eksperter innen #smartgrids – nettutvikling, forvaltning og -drift i nettselskap, produkt- og forretningsutviklere hos strømleverandører, teknologi- og tjenesteleverandører, samt akademia og myndigheter.

Konferansen holdes i samarbeid med Fornybar Norge.

Les mer

Hvordan bli medlem?

Medlemmene våre kommer fra hele bransjen. Mer informasjon om hva det vil si å være medlem i The Norwegian Smartgrid Centre, finner du her:

Bli medlem

Er du interessert i en utdanning innen smartgrids?

Norges ledende utdannings- og forskningsinstitusjoner har et bredt tilbud til deg som ønsker en utdanning rettet mot smarte nett.

Les mer

Om senteret

The Norwegian Smartgrid Centre – vi kaller oss også Smartgridsenteret – er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen.

Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet som baserer seg på smartgridteknologi- og tjenester.

Medlemmer

Strategi

Aktuelt

LinkedIn

Medlemskap

Mer om senteret