Innovasjonsprisen

Innovasjonsprisen er Smartgridsenterets årlige tildeling for å gi anerkjennelse til norske smartgridprosjekter, -programmer og tilknyttede aktiviteter. Prisen deles ut på den årlige, nasjonale Smartgridkonferansen som arrangeres i september og har som formål å gi økt oppmerksomhet til prosjektene, og på den måten øke spredningen av konsepter og beste praksis på tvers av bransjen.

Årets tema

«Prosjekter som bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet.»

Til årets Innovasjonspris ønsker vi prosjekter som bidrar til effektiv og sikker utnyttelse av kraftsystemet.
Vi søker prosjekter og initiativ innen elektrifisering, fleksibilitet, energieffektivisering, energilagring, bedre utnyttelse av eksisterende nett, samarbeid mellom forbruker og produsent, eller annet som passer årets tema.
Vi i juryen ønsker å høre mer om prosjektene som fremmer en rask grønn omstilling.

Nominer et prosjekt

Fristen for nominasjoner er 14.05.24 klokken 23:59

For å nominere et prosjekt, send en prosjektbeskrivelse til innovasjonspris@smartgrids.no. Nominasjonen bør inneholde informasjon om prosjektet som beskrevet i vår nominasjonsmal, som kan lastes ned ved å følge lenken under.

Det er også mulig å tipse oss om prosjekter/initiativ som kan nomineres ved å fylle ut vårt nettskjema.

De fem beste prosjektene vil få mulighet til å presentere sitt prosjekt for juryen, og de tre beste prosjektene får presentere sitt prosjekt på Smartgridkonferansen, som finner sted 24-25. september.

Kriterier

Prosjekter som kan vinne Innovasjonsprisen må oppfylle prisens kvalifiseringskriterier. Videre vil prosjektene bli vurdert ut fra evalueringskriteriene.

Kvalifiseringskriterier

Oppfyller tema
Prosjektet/initiativet bidrar til bedre utnyttelse av strømnettet.

Norsk prosjekt
Prosjektet/initiativet må enten være norsk eller bli gjennomført av et norsk selskap/institusjon.

 

Evalueringskriterier

Innovasjonsgrad
Prosjektets innovasjonsgrad og ambisjoner av prosjektet, deriblant tilnærming, design o.l. I tillegg, hvilken teknisk risiko som er tatt i forbindelse med prosjektet.

Oppnådd innovasjon
I hvilken grad prosjektet kan vise til (el dokumentere) konkret teknisk, funksjonell og økonomisk nytteverdi. Hvilke barrierer er adresserte og eventuelt gjort noe med?

Overførbarhet
I hvilken grad prosjektet har potensiale for skalering, kopiering og tilpasning til andre områder, omgivelser og markeder og fører til bedre utnyttelse av energisystemet, når det tas hensyn til viktige egenskaper som blant annet gjennomførings-kostnader, rådende regelverk og samarbeidsbehov.

Annet
Andre dimensjoner som ikke vurderes i kriteriene ovenfor, som for eksempel økt sluttbrukerinvolvering, forsyningssikkerhet, bærekraft, personsikkerhet og tverrfaglighet.

Jury

Utvelgelsen blir gjennomført av en jury bestående av et ekspertpanel som representerer fagområdene innenfor senterets arbeid.

Victoria Fearnley Landmark

Juryleder

Sonja Berlijn

Jane Berit Solvi

Tor Krog

Geir Mathisen

Richard Schytte

Eirin Kjølstad

Kari Dalen

Tom Eirik Olsen

Bernhard Kvaal

Maren Istad