MENY  

Latest news

Åpent fagseminar om fleksibilitet

Elektrifisering av samfunnet fører til mer fornybar og variabel kraftproduksjon, økt forbruk, flere tilkoblinger og mer variable laster samtidig som effekttopper er en økende utfordring. Dette har tradisjonelt sett vært løst ved hjelp av nettutbygging. Utbygging er en kostbar løsning for utfordringer som opptrer i korte perioder av gangen. En mer kosteffektiv løsning kan være å gjøre nettet mer fleksibelt. I den anledning inviterer FME CINELDI, sammen med Smartgridsenteret, til webinar for å diskutere og se nærmere på fleksibilitetsløsninger.

H2020 Video Conference: Integrated Approach in the Management and the Operation of the Electricity Transmission and Distribution Networks

Stakeholders Consultation Event and synergies within the European H2020 Projects SOGNO, WISEGRID, PHOENIX, CROSSBOW and DEFENDER. The event will be organized as an Online Video-Conference, will stimulate discussions and will include Demonstrations of the Tools and Solutions developed within the EU Projects.

CINELDI: Annual report 2019

FME CINELDI will provide new visionary smart grid-solutions and test them in laboratory and real-life environments. This will pave the ground for increased distribution from renewable resources, electrification of transport, and more efficient power and energy use both in private homes and in industry. They have now released their annual report for 2019.

About us

The Norwegian Smartgrid Centre

Visiting address:
Sem Sælands vei 11, Trondheim, Norway

Organization number:
913 463 900

Centre Management

Executive Director

 

Jun Elin Wiik

 

Head of innovation

 

Christina Wolan

 

Senior research scientist, grid Kjell Sand

Senior research scientist, production

 

Hans Ivar
Skjelbred

Student coordinators

 

Stian Jørgensen

Board of the Norwegian Smartgrid Centre

Mona Askmann (chair) Norgesnett AS
Kenneth Brandsås Tensio TN AS
Trond Lein Siemens Energy AS
Eilert Bjerkan Volue AS
Knut Samdal SINTEF Energi AS
Torbjørn Olsen Statkraft AS
Ingvild Bakken Hafslund Eco AS
Stian Reite ABB AS
Ingelin Steinsland NTNU IE-faculty
Mona Tunestveit Skår BKK Nett AS
Sigurd Kvistad Elvia AS
Anders Granum Statnett SF
Victoria Fearnley Landmark Enfo AS
Frank Eliassen UiO
Håvard Grøtan Nilsen NTE AS
Observers
Khanh Tuan Le Forskningsrådet
Bjørnar Fladen NVE
Thomas Berg ENOVA