Pixii – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Pixii AS utvikler og leverer smarte løsninger for batteribasert energilagring. Kjernen er den egenutviklede kraftelektronikken som kan omforme og styre strømmen begge veier.

Tekst: Claude R. Olsen Illustrasjon: Pixii

Det nyeste medlemmet i Smartgridsenteret er et teknologiselskap som rendyrker batteribasert energilagring. Selskapet lager smart kraftelektronikk med systemkontroller på toppen og kombinerer dette med batterier fra andre leverandører.

Innovasjonsdirektør Ole Jakob Sørdalen sier at Pixii kan levere komplette anlegg for batteribasert energilagring til ulike formål og med ulike kapasiteter. Kraftelektronikk og styringsenhet monteres sammen med et batteri i et kabinett klar for å kobles til nettet.

– Med vår bakgrunn fra bl.a. Eltek kan vi kombinere det beste av konseptene for strømomformersystemer fra både telekommunikasjon og solstrøm. Dermed oppnår vi et energilagringssystem som er modulært og skalerbart, kostnadseffektivt og som kan styre strømmen sikkert og smart til nettet, sier han.

Startet på nytt

De fleste av de 17 ansatte har en bakgrunn fra Eltek som er en av verdens ledende teknologileverandører innen strømforsyning til telekommunikasjon.

– Teknologi for avansert energilagring syntes imidlertid å ha større potensial utenfor telekom. Derfor etablerte vi Pixii i 2018 og fikk etterhvert med utviklingsavdelingen i Kristiansand, sier Sørdalen.

De 17 ansatte er fordelt på 6 i Oslo og 11 i Kristiansand. De ansatte eier 75,1 prosent av aksjene mens Eltek Holding-gruppen, som bl.a. Morten Angelil står bak, har 24,9 prosent.

I Norge er har Pixii tre hovedmålgrupper. Nettselskaper, kommersielle og industrielle bygg og landbruk. Nettselskapene trenger fleksibilitet for å bedre kapasiteten og kvaliteten i nettet. Mens bygg og landbruk trenger energilagring for å redusere effekttoppene og øke forbruket fra eget solstrømanlegg, pluss eventuelt å sikre reservestrøm.

Nytte av kompetanse og nettverk i Smartgridsenteret

Innovasjonsdirektør Ole Jakob Sørdalen i Pixii sier medlemskap i Smartgridsenteret gir tilgang til nettverk og kompetanse som kan føre til flere samarbeidsprosjekter. Foto: Privat

Sørdalen kjenner Smartgridsenteret fra før, den gang han jobbet i Eltek. I det nye selskapet er det enda mer om å gjøre å være medlem.

– For Pixii med vår teknologi er det veldig naturlig å være medlem av Smartgridsenteret. Tilgang til nettverk og kompetanse kan føre til samarbeidsprosjekter, enten med studenter ved NTNU eller med andre bedriftsmedlemmer i Smartgridsenteret. Og det igjen kan føre til økt salg i Norge, sier han.

Samtidig vil han være aktiv i nettverket.

– Vi kan bidra med teknologi og kompetanse til de øvrige medlemmene om smarte energiomformere som er en vesentlig teknologi for smarte nett, sier han.

Som et veldig internasjonalt orientert selskap kan Pixii også føre nyheter, trender, regulativer og ideer fra andre land til Smartgridsenteret.

Innovasjonsdirektør Ole Jakob Sørdalen i Pixii sier medlemskap i Smartgridsenteret gir tilgang til nettverk og kompetanse som kan føre til flere samarbeidsprosjekter. Foto: Privat

Innovasjonsdirektør Ole Jakob Sørdalen i Pixii sier medlemskap i Smartgridsenteret gir tilgang til nettverk og kompetanse som kan føre til flere samarbeidsprosjekter. Foto: Privat

Piloter

Til å være et oppstartsselskap, har Pixii allerede sikret seg mange installasjoner, både i demonstrasjonsprosjekter og i kommersielle leveranser.

Pixii er med i to Pilot-E-prosjekter med støtte fra Innovasjon Norge. I det ene skal Ringerikskraft teste ut hvordan de kan styre fleksibiliteten bak måleren i en hytte og ute i nettet. I det andre skal Trønderenergi og Powel teste ut mikronett for øydrift.

Pixiis teknologi er også med i et prosjekt ledet av IFE med eSmart Systems som prosjekteier. Der er enheten plassert hos Asko i Vestby som produserer mye solstrøm på taket. Også her skal deltakerne teste fleksibilitet bak måleren. Den samme teknologien skal testes ut hos Omsorgsbygg i Oslo.

Elvia har valgt Pixii som leverandør av to store batterilagringsenheter som skal benyttes i et pilotprosjekt i lavspenningsnettet. Dette er et delprosjekt til Smartgridsenterets storskala demonstrasjonsprosjekt IDE.

Andre leveranser er til Norflex-prosjektet i Agder, og til Mikroflex i Fredrikstad.

Sørdalen understreker betydningen av virkemiddelapparatet i utvikling og utprøving av ny teknologi.

– Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vært veldig viktige for oss. Og Enova indirekte. Dette er greie virkemidler å forholde seg til, sier han.

Pixii har i første omgang konsentrert seg om det norske markedet, men gjør seg nå klar for eksport.

– Til syvende og sist er det eksportmarkedet som skal bli vårt primærmarked, sier Sørdalen.

Fremtiden ser lys ut

Sørdalen ser to drivere som virker i Pixiis favør. Det er et økende behov for energilagring og distribuert fleksibilitet når det blir mer solstrøm og mer elbillading. Og det er et økt fokus på beredskap og sikkerhet i energisystemet. Parallelt går batterikostnadene ned.

– Det har ikke tatt helt av ennå, men trenden er positiv og over en femårsperiode vil man i større grad kombinere energilagring med produksjon av strøm fra fornybar energi og for å få utnyttet kapasiteten i nettet bedre, sier Sørdalen.