Prosjekter

Prosjektene er initiert i samhandling med våre medlemmer og adresserer reelle behov i bransjen.

Har du forslag til nye prosjekter, ønsker mer informasjon eller lurer hvordan du kan involvere deg, kontakt oss!

Kontakt oss