Prosjekt: NextGrid

NextGrid skal gjøre norske nettselskapers driftssentraler rustet til å håndtere fremtidens komplekse og automatiserte strømnett.

Målet med prosjektet er å elektrifisere og dekarbonisere samfunnet ved å legge til rette for en mer effektiv bruk av det norske distribusjonsnettet.

Nåværende drift av distribusjonsnettet er i stor grad manuell, noe som krever store sikkerhetsmarginer i hva slags belastninger nettet tåler. Fremtidens strømnett vil bestå av mer distribuerte fornybare energikilder, med varierende kraftproduksjon. Dette strømnettet skal også tåle elektrifisering av transport og industri. For at nettet skal tåle denne kommende utviklingen må det utnyttes bedre, og vi kan ikke lenger operere med så høye sikkerhetsmarginer som vi har i dag.

Kontaktinformasjon

Gunnar Vist er prosjektleder i NextGrid og jobber som Business Developer i Heimdall Power.

Kontakt:
E-post: gunnar@heimdallpower.com
Tlf.: 97 19 60 93

Demoer og tekniske grupper

Her vil det komme en oversikt over prosjektets demoer og tekniske grupper.

Publikasjoner

Her vil prosjektets publikasjoner vises.

NextGrid mottar støtte gjennom Grønn Plattform i perioden 2023-2025. Grønn plattform-prosjektene finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og administreres av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Siva i fellesskap.

Nettsiden til NextGrid driftes av Smartgridsenteret gjennom arbeidspakke WP7 Publisering og disseminering. Nyheter om NextGrid vil publiseres på nettsiden og deles i Smartgridsenterets nyhetsbrev. Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for smartgrid hvor medlemmene samhandler om forskning, innovasjon og kunnskapsdeling for et bærekraftig, sikkert og kostnadseffektivt energisystem.