SmartKraft

SmartKraft er det nyeste initiativet til Smartgridsentret. SmartKraft er et bransjeforankret fyrtårnprosjekt for nye og digitale løsninger for drift‐ og tilstandsovervåkning hos norske vannkraftprodusenter.

SmartKraft samler vannkraftprodusentene Statkraft, Skagerak Energi, Sira-Kvina Kraftselskap, NTE Energi, Glitre Energi, Hafslund Eco og Hydro, samt Energi Norge og The Norwegian Smartgrid Centre for pilotering av ny energi og klimateknologi. Prosjektet har et totalbudsjett på 33,8 mill. kr, og fikk tildelt midler fra Enova med en støttesats på 40 prosent av totalkostnaden. Prosjektet går over tre år med oppstart i juni 2021.

5 piloter og 4 tekniske grupper

Pilotene er knyttet til de utfordringer som kraftselskapene må jobbe med for å utnytte sine produksjonsressurser optimalt. Den primære målsettingen er å øke ressursutnyttelsen fra eksisterende vannkraftverk på en bærekraftig måte. Dette skal gjøres gjennom samarbeid og standardisering for bransjen.

Pilotene i prosjektet er følgende:

  • Overvåkning av kraftverk med lavkost IR-sensorteknologi og maskinlæring
  • Digital tvilling for produksjonsoptimalisering
  • Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold for turbin, generator og transformator
  • Kartlegging av normaltilstand til bruk for anomalideteksjon i prediktivt vedlikehold
  • Optimalt pålitelighetsbasert vedlikehold

Pilotene knyttes sammen av de tekniske gruppene som jobber med:

  • Innovative sensorer for overvåkning vannkraftverk
  • Kjernekomponenter og deling av data
  • Arkitektur
  • Kost/nytte vurderinger

The Norwegian Smartgrid Centre innehar rollen som prosjektleder. Sintef Energi AS er faglig ansvarlig på prosjektet.

Kontaktperson

Ingrid Vilberg

E-post: ingrid.vilberg@sintef.no

Tel: 934 58 754