Hydro – nytt medlem i Smartgridsenteret

– SmartKraft er en interessant møteplass og en nyttig arena for å utveksle informasjon og erfaring, samt diskutere felles utfordringer, sier Erik Frantzen, leder for avdeling for teknisk støtte, prosjekter og utvikling i Hydro.

Han forteller at Hydro ble overbevist om å bli med i dette prosjektet av både en anbefaling fra en ny kollega som kjente godt til SmartKraft og en god presentasjon om nytten av prosjektet på fjorårets PTK (Produksjonsteknisk konferanse).

I tillegg til Hydro, samler SmartKraft vannkraftprodusentene Statkraft, Skagerak Kraft, Sira-Kvina Kraftselskap, NTE Energi, Å Energi, TrønderEnergi og Hafslund Eco til et felles løft for vannkraftbransjen innen digitalisering, standardisering og automasjon. Fornybarakademiet er også med i prosjektet, som ledes av Smartgridsenteret.

Erik Frantzen

Cybersikkerhet og delingskultur

Hydro er med i to av de fire tekniske gruppene i SmartKraft. Den ene gruppen skal jobbe med kjernekomponenter og deling av data, mens den andre gruppen de er med i skal se på arkitektur. Digitalisering i vannkraftbransjen krever en sikker, skalerbar, robust og fremtidsrettet IT-arkitektur.

– Arkitektur handler mye om cybersikkerhet, noe som er viktig for bransjen. Sikkerhet blir stadig viktigere, og vi må lære av hverandre, sier Franzten.

Han sier at vannkraftbransjen til nå har vært gode på å dele når det kommer til sikkerhet og HMS, men at delingskulturen kan bli bedre når det gjelder tekniske hendelser og løsninger.

I den tekniske gruppen som ser på kjernekomponenter og deling av data, jobber de med standardisering for datadeling og beskrivelser av fysiske komponenter. Målet er å revidere tilstandshåndbøker og deling av informasjon om feil på kjernekomponenter.

Digitaliseringsarbeidet

Etter Statkraft og Hafslund er Hydro Norges tredje største vannkraftoperatør.

– Gjennom vår store anleggspark erfarer vi mye som er av nytte for resten av bransjen. Vi er opptatt av å være blant de beste, og vi har et stort fokus på sikkerhet og kostnadseffektivitet. Dette er områder der vi kan bidra med innspill til de andre medlemmene.  

Ifølge Frantzen er det forskjeller i hvor langt de ulike vannkraftprodusentene har kommet i digitaliseringsarbeidet sitt.

– Kraftselskapene har også valgt ulike tilnærminger til digitaliseringen. Gjennom SmartKraft-prosjektet vil vi i Hydro få tilgang på kunnskap og erfaringer fra andre som vi kan bruke som byggeklosser på veien videre med å implementere nye løsninger. Digitalisering står høyt på vår agenda, sier Frantzen.