NTE Energi – Nytt medlem av Smartgridsenteret

NTE Energi er i full gang med å digitalisere hele virksomheten og tar i bruk maskinlæring og kunstig intelligens. Nå vil den trønderske vannkraftprodusenten samarbeide med andre om å finne de beste løsningene.

Tekst: Claude R. Olsen. Foto: NTE Energi.

NTE Energi produserer årlig rundt 4 TWh i 26 kraftstasjoner i Trøndelag. Selskapet med 90 ansatte er en del av NTE-konsernet, og får bistand derfra til digitaliseringen.

Håvard Grøtan Nilsen som er fagsjef digitalisering i NTE Energi sier at selskapet har store ambisjoner innenfor digitalisering og ny teknologi.

– Vi ser i første omgang på automasjon og forbedret beslutningsstøtte der vi bruker alle historiske data vi har liggende og data som vi kontinuerlig samler inn. Ved å legge på maskinlæring og kunstig intelligens gir vi økt beslutningsgrunnlag både for de på kontoret og de som er ute i felt, sier han.

En av de første praktiske anvendelsene er prediktivt vedlikehold. Analyser av alle dataene energiselskapet sitter på skal bidra til å forbedre oppetiden og effektivitet.

– Samtidig ønsker vi å automatisere repetitive og kjedelige rutineoppgaver for å fristille operatørene til å gjøre mer verdiskapende arbeid. Det vil også være mer interessant for den enkelte operatør, sier han.

Fagsjef Håvard Grøttum Nilsen vil akselerere digitaliseringen hos vannkraftprodusentene gjennom samarbeid i Smartgridsenteret. Foto: NTE Energi

Fagsjef Håvard Grøtan Nilsen vil akselerere digitaliseringen hos vannkraftprodusentene gjennom samarbeid i Smartgridsenteret. Foto: NTE Energi

En viktig arena

For et selskap midt i digitaliseringsløpet ser NTE Energi stor nytte av å være medlem av Smartgridsenteret.

– Smartgridsenteret er en god arena for utveksling av ideer og erfaringer. De fleste vannkraftprodusentene i Norge har de samme premissene og de samme ambisjonene. Da er det veldig hensiktsmessig at vi deltar i samarbeid på tvers av bransjen, sier Nilsen.

Digitaliseringsprosjekter kan ofte slite med å vise direkte lønnsomhet. Nilsen tror at mer samarbeid vil bidra til å gjøre prosjektene lønnsomme. Mange kraftprodusenter kan ha mange gode ideer, men det er vanskelig å forsvare dem økonomisk dersom hele investeringen må tas i det enkelte selskap.

– For eksempel kan vi ta hver vår del av slike prosjekter og så dele erfaringer og sette sammen brikkene i puslespillet. Dermed kan slike randprosjekter hos kraftprodusentene bli lønnsomme, sier han.

Bygge plattform for samarbeid

Nilsen vil unngå at kraftselskapene sitter på hver sin tue og gjør de samme dyrekjøpte erfaringene.

– Ved å dele erfaringene, kan vi komme oss raskere videre, og som bransje akselerere digitaliseringsløpet, sier han.

Smartgridsenteret kan være en fasilitator for erfaringsutvekslingen og hjelpe til med å etablere et rammeverk for samarbeid i bransjen der alle er komfortable med å være med selv når de er konkurrenter.

– Smartgridsenteret kan også være med og finne gode problemstillinger og tematikker å ta opp. For eksempel innenfor preventivt vedlikehold som mange kraftselskaper holder på med, sier han.

Åpen tilnærming

NTE Energi deler gjerne sine egne erfaringer med andre medlemmer av Smartgridsenteret.

– Vi er godt på vei i vårt digitaliseringsløp og har mange prosjekter og piloter som er i gang eller i startgropa der vi mener det er mye interessant å snakke med andre om, sier Nilsen.

Han sier at NTE-konsernet har et godt miljø for digitalisering, analyse og prosessforbedring.

– God kompetanse og mange prosjekter kombinert med en langsiktig og holistisk tilnærming, gjør at vi har mye av interesse for resten av bransjen. Vi har veldig klart definert hvor vi vil og hvordan vi ønsker å komme oss dit, og vi tenker veldig bredt, også utover ren kraftproduksjon, sier han.

Et av temaene er konsepter rundt energitjenester til sluttbrukerne som NTE Energi utreder sammen med konsernet.

– Vi ser på hvordan vi som kraftprodusent kan tilrettelegge for nettselskapenes smarte distribusjonsnett, smarte byer og smarte bygg, og hvordan vi kan bidra i verdikjeden der, sier han.

Utslag på bunnlinja

Kraftprodusentene har ikke akkurat tatt ledelsen når det gjelder digitalisering. Det ser Nilsen som en stor mulighet.

– Da kan vi se til andre bransjer som er foran oss i løypa som flyindustrien, forsvar og olje- og gassindustrien, og høste erfaringer og inspirasjon. Fordelen med digitalisering er at metodikken er ganske universell uavhengig av bransje. Alt vi trenger å finne er tilnærminger som passer vår bransje og som tar hensyn til det som er særegent for vannkraftprodusenter, sier han.

Mye grunnleggende må på plass før totaliteten av løsningene er synlige i felt og på kontoret hos NTE Energi og andre vannkraftprodusenter.

– Vi snakker nok om noen år før vi har betydelig målbar effekt på bunnlinja i regnskapet. Derfor er det viktig å også håndtere forventningene. Det som er sikkert er at mye spennende vil skje fremover, sier Nilsen.