TrønderEnergi Kraft – nytt medlem av Smartgridsenteret

TrønderEnergi Kraft sin vei inn som medlem i Smartgridsenteret var gjennom SmartKraft-prosjektet – et prosjekt som jobber for digitalisering av vannkraftbransjen.

– SmartKraft er et spennende prosjekt som samler mange av de største vannkraftprodusentene i et felles prosjekt for å få til den digitale transformasjonen som vannkraftbransjen skal gjennom, sier Petter Hersleth, senior asset manager i Trønder Energi Kraft.

Han mener det er viktig å bygge forskningsprosjekter med brede konsortier innad i en bransje fordi det øker sannsynligheten for å få ut nyttige resultater og bygge ny kunnskap.

– Det er mer spennende å bidra inn i slike prosjekter når mange fra samme bransje også er med. Jeg har inntrykk av at vannkraftbransjen er en bransje som er gode på samarbeid og har stor vilje til å dele.

SmartKraft er det nyeste av prosjektene i Smartgridsenteret. Her jobbes det for digitale løsninger for drift- og tilstandsovervåkning hos norske vannkraftprodusenter, med et mål om å øke ressursutnyttelsen fra eksisterende vannkraftverk på en bærekraftig måte.

Prosjektets hjemmeside

Digitalisert vannkraft

– Digitalisering er viktig for alle bransjer – også vannkraftbransjen. Mer og bedre data om tilstanden på vannkraftverkene gir oss viktig kunnskap om hvordan vi kan utnytte dem bedre, sier Hersleth.

Verden rundt oss og energisystemet er i stor endring, med store behov for mer fornybar kraftproduksjon.

– «Smartnessen», dataflyten og tilgang på data i nettet er viktig og kan bli enda viktigere framover med mer regulerbar kraft, annen forbruk, elektrifisering og omstilling til lavutslippssamfunn, sier Hersleth.

TrønderEnergi har sammen med Hitech vision etablert fornybarkonsernet ANEO. TrønderEnergi Kraft og ANEO er selskap som jobber både oppstrøms og nedstrøms; både med kraftproduksjon og opp mot forbrukerne. Det som ligger mellom produksjon og forbruker er strømnettet.

– Smartgrids er veldig relevant for oss som kraftprodusent. Nettet spiller en viktig rolle, og vi må utnytte mulighetene der. Smartgridsenteret er en aktør som gjør noe klokt for å utvikle dette feltet, sier Hersleth.

ANEO jobber mye med fleksibilitet opp mot kunder for å se på løsninger der de kan være fleksible i strømforbruket, for eksempel industri, elbil-lading og butikker med kjøl og frys. Da trengs gode data.

Gode på kunstig intelligens

Som nye medlemmer i Smartgridsenteret, må TrønderEnergi Kraft bruke den første tida på finne ut av hvordan de passer inn og hva de sitter på av kunnskap som kan komplettere de andre medlemmene.

– Vi har mye kompetanse på drift av vann- og vindkraftverk. Vi har også en god satsing på digitalisering og har kommet langt innenfor AI- kunstig intelligens der vi har gjort oss noen erfaringer. Det kan kanskje være noe de andre medlemmene kan dra nytte av?