SmartKraft forlenges til 30. juni 2025

Avslutningskonferansen for SmartKraft er gjennomført, men vi har søkt om og fått forlengelse av prosjektperioden fram til arbeidet med Tilstandskontrollhåndbok og Feildatabasen er klar. Slik oppnår vi maksimal nytte av innovasjonene som dette prosjektet har produsert. Dette beviser både samarbeidsviljen i bransjen, og ikke minst dedikasjonen til å fullføre arbeidet!

Vannkraften altså!

SmartKraft-prosjektet startet opp i 2021 med Glitre Energi (nå Å Energi), NTE Energi, Sira‐Kvina kraftselskap, Skagerak Energi, Statkraft, Energi Norge, Trønderenergi og SINTEF Energi som partnere i tillegg til Smartgridsenteret som har vært prosjekteier og innehatt prosjektlederrollen. Senere har Hafslund, Helgeland Kraft, Hydro og sist Akershus Energi knyttet seg til prosjektet.

Les og lik Line Drange Ruuds post på LinkedIn om SmartKraft og verdien av samarbeidet.

Lenke til LinkedIn