Helgeland Kraft – Nytt medlem i Smartgridsenteret

Helgeland Kraft har mange drømmer, og medlemskapet i Smartgridsenteret bidrar til å oppnå noen av dem.

Foto: Privat og Helgeland Kraft.

– Det er en god investering for oss å være med i senteret. For samfunnet er det viktig at vi som lager og flytter kraft klarer å gjøre dette smartere, og jeg tror ikke at vi finner gode løsninger på dette alene. Gjennom Smartgridsenteret kommer vi i kontakt med andre og blir klokere – og kanskje gjør vi også andre litt klokere, sier Martin Håberg, produksjonsplanlegger i Helgeland Kraft Vannkraft AS.

Håberg er opptatt av at Helgeland Kraft er en del av en større helhet og at de gjennom sitt arbeid kan være med på å påvirke bransjen og hvordan man samarbeider.

– Det er spennende å være med på å skape og spre kunnskapen som trengs for å videreutvikle kraftsystemet vi har. Her er det mange meninger, både kloke og ikke fullt så kloke. Vi må være med i kunnskapssamarbeidet og forme hva vi skal finne ut av og hvordan dette presenteres, sier Håberg.

SmartKraft er et relevant prosjekt

Helgeland Kraft Vannkraft er produksjonsselskapet til Helgeland Kraft, og kom inn i Smartgridsenteret via prosjektet SmartKraft. Her deltar de i tekniske grupper, lærer og diskuterer med andre på fagområder som er relevante for dem.

– SmartKraft treffer blink på tematikk som vi og mange andre vannkraftprodusenter nå beveger oss inn i. Dette er anvendt forskning som har høy relevans for oss og mange andre, og jeg er glad for at vi fikk sjansen til å være med, sier Håberg, og etterspør om det kommer et initiativ til oppfølging av prosjektet når det er over.

For Helgeland Kraft blir det viktig å forsyne Nord-Norge med nok kraft i årene som kommer.

– For å fortsatt holde høy forsyningssikkerhet er det viktig at vi tar godt vare på anleggene våre og sørger for høy oppetid og levetid på komponenter. Her kan vi få god hjelp fra teknologien med overvåkning og smartere vedlikehold. Mange av de som har jobbet lenge hos oss kjenner anleggene våre veldig godt. Med hjelp fra teknologien kan vi bli bedre kjent med anleggene fra en annen vinkel, sier Håberg.

Helgeland Kraft er en av få vannkraftprodusenter som har bygd en del nye vannkraftanlegg de siste årene, og har også vunnet arkitekturpris for ett av dem. I tillegg til å være fine å se på, håper Helgeland Kraft at også andre kvaliteter kan gjøre dem verdifulle.

– Vi har mer fleksibilitet å hente ut fra disse kraftverkene. En del av dem har begrensede muligheter for å lagre vannet, så vi må tenke nytt for å få til dette. Men om vi kan gjøre mer, som å levere systemtjenester og bidra til balanse i kraftsystemet, er dette en utvikling som kan skape verdi både for oss og helheten.

Bjørnstokk kraftverk ligger i Brønnøy kommune. Foto: Helgeland Kraft.

Kunnskap om energisystemet ut til folket

Helgeland Kraft tenker også nytt når det kommer til kunnskapsdeling. Sammen med mange andre jobber de nå for å utvikle et kunnskapssenter, kalt Arven, til glede for hele landet. Senteret skal formidle Norges krafthistorie, både hva som har vært, men også hva som kommer.

– Målet er å heve kunnskapen blant vanlige folk, også unge, og skape engasjement for å løse fremtidas kraftbehov. Vi tror at politikere på alle nivå tar klokere valg når lokalbefolkningen forstår hvordan energisystemet henger sammen. Kunnskap er viktig, sier Håberg.

Han håper at Helgeland Krafts rolle som samfunnsaktør kan inspirere de andre medlemmene i Smartgridsenteret, og at de kan spille en rolle i å bidra til mer kreativitet.