Hitachi Energy – Nytt medlem i Smartgridsenteret

For Hitachi Energy er det viktig å delta i fora der felles problemstillinger diskuteres, og der fremtidens og nåtidens behov kan avdekkes.

– Det finnes mange gode og innovative løsninger i leverandørmarkedet i dag som ikke nødvendigvis er kjent eller kommersialisert i Norge. For oss er det viktig med arenaer der ny teknologi kan prøves ut og finjusteres mot våre norske behov, sier Knut Herdlevær, digitaliseringsansvarlig i Hitachi Energy Norway.

Han mener at innspill fra arenaer som Smartgridsenteret er verdifulle for deres globale utviklingsmiljøer slik at de kan fokusere på de rette løsningene og eventuelt justere disse i forhold til lokale krav og forventninger.

– For å lykkes enda raskere og bedre i Norge, i en rivende utvikling av digitale løsninger, tenker vi at tettere samarbeid mellom brukere og leverandører av ny teknologi vil bringe oss raskere til målet. Smartgridsenteret tilrettelegger for erfaringsutveksling i bransjen og relevante pilotprosjekter der vi ønsker å bidra inn med våre løsninger, sier Herdlevær.

Hitachi er verdensledende innen produktutvikling av utstyr til kraft- og energisystemet. De jobber med utvikling av nye smarte løsninger som skal gjøre nett- og produksjonsdrift stadig tryggere og sikrere, og de deltar i en rekke utviklingsprosjekter både i Norge og internasjonalt.

– Vi tror at domenekunnskap er avgjørende for å lykkes med nye smarte løsninger og ikke minst når det skal kapitaliseres på investering i ny og smartere teknologi. Som globalt selskap ønsker vi å gjøre smarte, digitale løsninger som er utviklet globalt bedre kjent for det norske markedet, sier Herdlevær på spørsmål om hva Hitachi Energy kan bidra med overfor de andre medlemmene i Smartgridsenteret.

I tillegg ønsker de å bidra til at leverandører og kunder sammen kan finne de beste løsningene og ikke nødvendigvis duplisere piloter der det allerede finnes gode og utprøvde løsninger kommersielt tilgjengelig.