NODES – Nytt medlem av Smartgridsenteret

Den uavhengige markedsoperatøren NODES har utviklet Norges første markedsplass for kjøp og salg av fleksibilitet i det lokale kraftsystemet. Nå inviterer de nettselskaper og strømkunder til å teste markedsplassen.

Tekst: Claude R. Olsen Illustrasjon: NODES

Nettselskapene kan spare millioner, kanskje milliarder, i investeringer dersom de kan kjøpe fleksibilitet fra strømkunder lokalt. Denne muligheten åpner seg nå med den nye markedsplassen NODES.

– Flaskehalser i nettet oppstår når det er for mye produksjon eller for mye forbruk eller en enhet i nettet som faller ut. Kjernen i det vi gjør er å gi den som eier nettet, nettselskaper (DSO-er), mulighet til å kjøpe fleksibilitet for å håndtere situasjonen, sier markedsansvarlig Hallstein Hagen i NODES AS.

Markedsplassen har sitt utspring i et fleksibilitetsprosjekt Agder Energi startet i 2016 sammen med Microsoft. Vellykkede tester med Engene trafostasjon viste at dette lot seg gjøre. Agder Energi slapp å investere i en ny trafostasjon ved at de kjøper tilgjengelig kapasitet i strømnettet av strømkunder i området, også kalt fleksibilitet.

For å skape en nøytral markedsplass etablerte Agder Energi selskapet NODES AS sammen med Nord Pool. Partene eier halvparten av hver.

– Per i dag har du et fleksibilitetsmarked som Statnett styrer. Dette markedet må du oppfylle visse krav for å være med. For eksempel har forbrukerfleksibilitet vært eksludert, og nettselskapene får heller ikke være med. Vi har utviklet en ny markedsplass som ligger mellom det som handles på Nord Pool i dag, og det som handles på reservekraftmarkedet  i Statnett, forklarer Hagen.

25 testinstallasjoner i 2019

Hallstein Hagen ønsker nye aktører velkommen til den nye markedsplassen for fleksibilitet. Foto: NODES

2018 gikk med til å teste markedsplassen hos pilotkunder i Norge og Tyskland og å bygge opp organisasjonen. I 2019 skal markedsplassen testes hos et større antall kunder.

– Målet er å få til 25 testinstallasjoner i løpet av 2019 slik at vi får testet ut ulike kundegrupper. Litt av motivasjonen for å gå inn i Smartgridsenteret er å komme i kontakt med miljøer hvor det er naturlig å starte prosjekter med kjøp og salg av fleksibilitet, sier Hagen.

NODES vil være en nøytral part mellom nettselskapene som trenger fleksibilitet og strømkundene som kan tilby fleksibilitet ved å få litt lavere strømkostnader. Det kan være en produksjonsbedrift som kan kjøre produksjonsprosessene opp eller ned eller det kan være en bedrift med stor elbilflåte som kan kjøre ladingen opp eller ned. Eller det kan være en gruppe boliger som via en aggregator kan tilby fleksibilitet.

– Vi tror disse fleksibilitetsmarkedene kommer til å gå veldig hurtig i fremtiden selv om vi per i dag ser på en timesbasis i Norge og et kvartersbasis i Tyskland. Teknologien bak NODES-plattformen skal uansett være i stand til å operer i tilnærmet sanntid, sier Hagen.

Hallstein Hagen ønsker nye aktører velkommen til den nye markedsplassen for fleksibilitet. Foto: NODES

Hallstein Hagen ønsker nye aktører velkommen til den nye markedsplassen for fleksibilitet. Foto: NODES

Forventninger til Smartgridsenteret

Som nytt medlem i Smartgridsenteret ser NODES frem til å dele erfaringer med aktørene i bransjen.

– Siden ingen har alle svarene påhvordan vi skal møte alle endringene i kraftsystemet som er i ferd med å tegne seg, er det viktig å snakke sammen. Det er viktig med åpenhet og viktig å dele erfaring med hverandre. Smartgridsenteret er et sted hvor dette kan gjøres, sier Hagen.

De som ønsker å bruke markedsplassen, kobler seg opp vi et API som utvikles av NODES. Men for at kjøpere og selgere skal få best mulig utbytte av markedsplassen trenger de nye verktøy utviklet av andre.

På kjøpersiden må de ha verktøy som hele tiden analyserer nettet og velger de beste periodene  for  kjøpe fleksibilitet. På selgersiden trenger de verktøy som gjør det mulig å optimalisere og forutsi fleksibiliteten og vise for kjøperne hva som til enhver tid er tilgjengelig.

Kommer for fullt

Hagen tror at kjøp og salg av fleksibilitet vil vokse raskt de nærmeste årene.

– Om fem år tror jeg vi har et fungerende fleksibilitetsmarked hvor det er større fokus på effekt enn totalt kraftforbruk. Vi vil ha mye mer integrerte markeder som gjør at fleksibiliteten kan gavne samfunnet ved at både lokale nettselskaper og Statnett kan gjøre bruk av fleksibilitet på en helt annen måte enn vi ser i dag, sier han.

Se mer om markedsplassen på nodesmarket.com.