Smartgrid-dagen

Smartgrid-dagen er Smartgridsenterets årlige fagdag for studenter. I 2024 avholdes arrangementet både på NMBU og NTNU. Formålet med arrangementet er å vise fram den faglige bredden som smartgrids representerer og hva kompetansen kan brukes til i arbeidslivet, for å motivere studentene til å bli interessert i utviklingen av fremtidens energiinfrastruktur.

For å oppnå klimamålene og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere, transportere og bruke energi smartere. Smartgrid binder sammen fagområdene tilknyttet energisystemet, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen. Derfor passer arrangementet perfekt for alle studenter innen data, kybernetikk, energi, elektro, bygg, økonomi, miljø, matte og fysikk, men er også relevant for andre interesserte.

I samarbeid med