Smartgrid-dagen 2020 – Studenter samlet for å høre om utviklingen av smarte nett

Tirsdag 11. februar arrangerte senteret og Statnett Smartgrid-dagen for studenter ved NTNU. Formålet med dagen var å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, herunder smarte nett. Hvorav ønsket var å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet. Det ble derfor presentert konkrete eksempler på utfordringer og arbeid innenfor flere relevante fagområder.

I første del av arrangementet ble det gitt en introduksjon til smarte nett og hva det innebærer. Deretter ble dette konkretisert gjennom eksempler fra +CityxChange som pågående prosjekt i Trondheim.

Statnett presenterte om hvordan digitalisering bidrar i utviklingen av balansemarkedet og beregning av avbruddkostnader. Først ut var Eivind Lindeberg som snakket om hvordan automatisering spiller en viktig rolle i «Nordic Balancing Model» for kraftsystemet. Videre presenterte Oda Sunde MONSTER, et IT-verktøy som sier noe om forsyningssikkerheten i kraftsystemet mot avbruddskostnader og bidrar til smart planlegging av fremtidens kraftsystem. I den anledning presenterte tidligere deltager i sommerprosjektet KUBE, Håkon Wardeberg, hva det innebærer og hvordan de gjennom prosjektet fikk bidra til utviklingen av fremtidens kraftsystem.

Kongsberg Digital presenterte deres pågående arbeid med en digital tvilling av det fysiske strømnettet. Presentasjonen ble holdt av Ola Hendset som forklarte hvordan et slikt verktøy kan anvendes og deres tilnærming fra noe fysisk til en digital modell. Det ble også vist konkrete eksempler og simuleringer.

Postdoktor ved NTNU, Michele Garau presenterte hvordan integrasjon av 5G kan utføres i strømnettet. Det ble sett på hva 5G rent teknisk er og hvilke krav til data og styring av strømnettet som implementasjon av 5G kan tilfredsstille. Det ble også sett på laginndeling av 5G nettet og hvilket lag som skal knyttes til strømnettet.

Til slutt var sensorteknologi i fokus. Først ut var Heimdal Power som presenterte deres sensor. En sensor som monteres direkte på linje og målere parameter som temperatur, helling og strøm. Videre presenterte Julian ved Disruptive Technologies deres små trådløse sensorer på som lett kan plasseres ut i infrastruktur tilknyttet strømnettet.

Program

16:15
Velkommen med introduksjon og aktualisering
Foredragsholder: Kjell Sand, Smartgridsenteret/NTNU
16:30
Smart City
Foredragsholder: Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune/+CityxChange
16:45
Balansering av produksjon og forbruk
Foredragsholder: Eivind Lindeberg, Statnett
17:05
Pause
Foredragsholder:
17:20
Digital tvilling av det fysiske strømnettet
Foredragsholder: Ola Hendset, Kongsberg Digital
17:35
Beregning av avbruddkostnader i strømnettet
Foredragsholder: Oda Sunde, Statnett
17:50
Hvordan jobbe flerfaglig med data og energi
Foredragsholder: Håkon Wardeberg, student og Statnett KUBE 2019
18:05
Pause
Foredragsholder:
18:20
Integrering av 5G i strømnettet
Foredragsholder: Michele Garau, NTNU Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi
18:35
Optimalisering gjennom linjeovervåking
Foredragsholder: Øyvind Vikestad Aarø, Heimdall Power
18:50
IoT i praksis
Foredragsholder: Julian Veisdal, Disruptive Technologies
19:15
Middag i SiT Hangaren – Tapas
Foredragsholder:

Smartgridsenteret takker for fantastiske bidrag og engasjerte studenter!