Smartgrid-dagene ved NTNU og NMBU 

Smartgrid–dagene 2024 ved NTNU og NMBU samlet til sammen 170 studenter til faglige foredrag og nettverksbygging med bransjen.   

Adrian Larsen i NeoWatt husker selv livet som student, og at det var da han snakket med industrien at han skjønte hvilke muligheter man hadde etter studiene. Under de to Smartgrid-dagene presenterte han den ferske bedriften NeoWatt.  

– Strøm er et viktig tema, og det er viktig å informere og inspirere neste generasjon smarte hoder og invitere dem til dialog tidlig, sier Larsen.  

Adrian Larsen er CEO i NeoWatt, en bedrift som startet opp i 2023. NeoWatt finner, fasiliteter og forvalter fleksible ressurser, spesielt forbrukerfleksibilitet for strømkundene.

Elkraft og automasjon

3. årsstudentene Daniel Astor (t.v) og André Virani ved NTNU deltok på Smartgrid-dagen.

– Det er gøy å delta. Jeg visste ikke så mye om hva Smartgrid-dagen innebar på forhånd, men det er fint å få innsikt i ulike selskaper og hva de jobber med. Det gir inspirasjon til hvor man kan søke seg jobb etter studiene, sier André, som studerer elkraft og bærekraftig energi.

– Jeg studerer automatisering og intelligente systemer, og har ingen erfaring fra elkraft. Det er mye automatisering i elkraftsystemet og det er viktig for å få til energieffektiviseringen. Det er tydelig at samfunnet trenger både kunnskapen fra automatisering og elkraft, sier Daniel.  

Både han og André synes det mest spennende innlegget var Esben Guldbrandsen som snakket om hvordan Statnett jobber for å beskytte seg mot cybersikkerhet. Han fortalte at cyberangrepene blir stadig mer avanserte, men at de har en god kultur for å også jobbe med cybersikkerhet.  

Store muligheter i havvind 

Bente Monica Haaland leder Statnetts havvind-planlegging. Hun trakk frem at endringene som nå kommer i kraftsystemet er et radikalt skifte som vi aldri har sett maken til.

– Havvind er en nødvendig del av løsningen for å dekke kraftbehovet i fremtiden. For å få til denne utbyggingen trenger vi smarte ingeniørløsninger. Ingen har gjort dette før! Vi må finne gode og nye løsninger for å styre dette på en god måte, og smarte løsninger som knytter kraftsystemet sammen og sørger for god stabilitet. Her skjer det spennende ting fremover, og jeg håper at mange av dere vil ta mastergrader på dette og jobbe med det i framtida, sier Haaland.  

Bente Monica Haaland i Statnett snakket om havvind.

Masteroppgaver for solintegrasjon 

En som venter spent på resultater fra masterstudenter, er Kristin Reitan i Norgesnett. Studenter fra Industriell økonomi og teknologiledelse ved UiA er i gang med å se nærmere på hva som skal til for at strømkunder blir med i et system for smart styring av elbillading og varmtvannstank, og hvor mye overskuddskraft kundene klarer å forbruke. Norgesnett har 25 % av alle plusskunder i Norge. Plusskunder er strømkunder som produserer egen strøm, som oftest solkraft, og selger den inn til det lokale strømnettet. Problemet er at nettet ikke alltid tåler at all denne solkraften mates inn i strømnettet, så hvordan kan energien fra sola likevel brukes og ikke gå til spille?   

For å svare på dette har Norgesnett satt i gang et solprosjekt i samarbeid med blant annet Volue for å få bedre oversikt, økt kompetanse og erfaring. Masterstudentenes oppgaver vil bidra inn i dette.  

– Norgesnett ønsker alle solkunder velkommen – vi trenger den for å lykkes med det grønne skiftet, men solkraften bør forbrukes lokalt, sier Reitan.  

Andre gang på NMBU 

Smartgrid-dagen arrangeres av Smartgridsenteret og Statnett, og er et arrangement for studenter på relevante studieretninger, som energi og miljø, elkraft, kybernetikk og datateknologi. Her gir fageksperter fra nett- og energibransjen et innblikk i hva de jobber med, hvilke utfordringer samfunnet står overfor og hvilken kompetanse som er nødvendig i årene som kommer.  

Smartgrid-dagen ble i år arrangert for studenter ved NMBU for andre gang. 

– Arrangementet gir en innsikt i relevante problemstillinger studentene kommer til å møte når de kommer ut i arbeidslivet. Det er fint for dem å få høre bedrifter fortelle om konkrete tilfeller de møter i hverdagen – dette gir dem en motivasjon for valg av fag og masteroppgave videre. Det er også fint å få mulighet til å snakke med foredragsholderne etterpå, sier Heidi S. Nygård, førsteamanuensis ved NBMU.

Hun forteller at mange av studentene skriver masteroppgaver relatert til smartgrids. Smartgrid-dagen gir disse studentene mulighet til å diskutere sine egne problemstillinger med representanter fra bedrifter som trenger denne kunnskapen.

– Det gir motivasjon for studentene å se at det de lærer i kursene i utdanningen er relevant for arbeidslivet etterpå, sier Nygård.

Heidi S. Nygård, Førsteamanuensis ved NMBU, holdt foredrag om vechicle-to-grid-prosjektet NeX2G, og synes at Smartgrid-dagen er et nyttig arrangement for studentene ved NMBU.