Smartgrid-dagen 2021 – Studenter samlet for en ettermiddag med inspirerende foredrag om morgendagens energiinfrastruktur

Tirsdag 28. januar arrangerte senteret Smartgrid-dagen for studenter i samarbeid med Statnett. I år ble arrangementer digitalt, men det satte ingen stopper for oppslutningen som var på hele 120 deltakere. Studentene fikk blant annet høre om droner, leveringspålitelighet, nettbatterier, distribuert energiproduksjon, fleksibilitet og maskinlæring.

Formålet med arrangementet var å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur. Dette ble gjort gjennom praktiske eksempler som gav et godt innblikk i muligheter, utfordringer og behovet for samarbeid mellom fagdisipliner.

Innledningsvis fikk vi høre fra Kjell Sand fra NTNU om hva Smartgirds er. Pål Keim Olsen fra NTNU fortsatte med å introdusere det nye bachelorprogrammet, Elektrifisering og digitalisering, som starter opp til høsten.

Thomas Nergård fra Statnett presenterte gode eksempler på hvordan de benytter droner til inspeksjoner av linjer og transformatorstasjoner, og hvordan prosessen med å bygge opp denne tjenesten har foregått.

Hanna Lunde Steen fra Statnett understreket i sin presentasjon viktigheten av leveringspålitelighet i nettet og hvordan de bidrar til dette gjennom tilgjengeliggjøring av statistikk og analyser. Prosjektet danner utgangspunktet for årets sommerprosjekt for studenter, Statnett KUBE. Tidligere deltaker i KUBE 2020 presenterte derfor hva de jobbet med, som gav et godt innblikk i verdien av tverrfaglig samarbeid.

Studentene fikk utvidet sitt perspektiv på batteriers bruksområder gjennom presentasjonen til Morten Schøyen fra Pixii, som viste gode eksempler på hvordan distribuerte nettbatterier kan brukes til mye.

Monica Berner fra ENOVA presenterte mange gode eksempler med distribuert energiproduksjon og effektivt energibruk alt fra næringsbygg til gårder og basestasjoner i Norge. Her fikk studentnettene en god oversikt aktuelle typer løsninger og eventuelle utfordringer.

Fleksibilitet er et viktig konsept i utviklingen av energiinfrastrukturen. For å gi et konkret eksempel på hva dette kan innebære, holdt Syavash Kazemi fra Tibber en presentasjon om hvordan de bidrar med fleksibilitet gjennom forbrukerne.