Smartgrid-dagen 2019 – 115 energi- og IKT studenter samlet for å lære om mulighetene innen smartgrids

Smartgridsenteret arrangerte sammen med Statnett Smartgrid-dagen 2019, avholdt 13. februar. med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. I løpet av dagen var det flere spennende innlegg fra både forskere og industrien hvor blant annet kunstig intelligens, droner og cyber security var tema.

Tekst/foto: Balder Bryn Morsund

Det var i år deltakere fra Energi og Miljø, Kommunikasjonsteknologi, Ingeniørvitenskap og IKT, Informatikk, Industriell økonomi, Kybernetikk, fysikk og matematikk og datingeniør. I tillegg deltok 15 traineer i SINTEF. Dette viser at fagfeltet favner bredt og engasjerer flere enn den tradisjonelle elkraftbransjen.

Senterleder Grete Coldevin åpnet arrangementet med å vise hvordan fremtidens el-nett er avhengig av tverrfaglighet. Deretter fortalte Einar Aastveit og Marianne Reine fra Optimeering muligheten for bruk av AI for å drifte kraftsystemet. Øystein Dyvik Eide fra Agder Energi avsluttet første bolk med å presente prosjektet «8300 digitaliserte nettstasjoner for optimal bygging og drift av strømnettet», vinneren av Smartgridsenterets innovasjonspris 2018.

Kevin Gjerstad fra Powel startet andre bolk med å snakke om viktigheten av cyber security i energisystemet før Thomas Negård fortalte om Statnetts luftige drone-prosjekt, hvordan kan man bruke droner til å overvåke kraftnettet for å drifte og vedlikeholde det på en smartere måte. Deretter fikk vi presentert to masteroppgaver innen Smartgrids. Først fra Kristian Wang Høiem som skrev en master innen Miljøfysikk og fornybar energi ved NMBU om å predikere feilhendelser i det norske strømnettet ved bruk av dyp læring. Så presenterte Erlend Grande sin master i Teknisk kybernetikk ved NTNU om innsamling og bruk av data fra AMS-målere.

I siste bolk fikk vi høre om mulighetene for å starte eget innen smartgrids. Først fra Dag Drejer fra Sensero som pekte på at oppstartsbedrifter har fordelen av å kunne spesialisere seg innenfor ett felt i en bransje som er mer og mer avhengig av høyteknologiske løsninger. Sensero utvikler programvare for nettoperatører for å analysere og visualisere all dataen man får inn i dag. Martin Lillebo fra PQA, en oppstartsbedrift som jobber med å løse problemer knyttet til spenningsanalyse, understreket Dag Drejers budskap. Oppstartsbedrifter er mer fleksible og kan være med å løse store utfordringer for de etablerte nettselskapene i dagens og fremtidens el-nett.

Dermed fortalte Jan Bråten fra Statnett  om hva vi kan forvente av el-nettet i 2050. Det blir mest sannsynlig ikke sånn vi tror, men det er sikkert at vi kommer til å møte noen utfordringer som trenger smarte hoder, fra mange fagretninger. Til slutt fortalte Statnett om sitt sommerprosjekt for studenter, KUBE som har søknadsfrist 3. mars, en mulighet for å jobbe tverrfaglig med morgendagens utfordringer. Før de nå ganske slitne, men motiverte studentene etter en lang dag med spennende foredrag dro innledere og studenter til Hangaren for tapas og Kahoot laget av statnett om energiproduksjon, droner m.m.