Smartgrid-dagen 2018 – Digital energi

Dagens strømnett er inne i en rivende utvikling, og elkraft blir stadig mer avhengig av IKT-systemer for å svare på nye behov. Smartgrid er fagfeltet som binder sammen elkraft og IKT. Onsdag 28. februar inviterer Smartgridsenteret og Statnett til Smartgrid-dagen 2018, hvor du blant annet får høre om bruk av kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data. Hvilke muligheter og utfordringer møter vi som forbrukere og ingeniører framtiden? Arrangementet passer perfekt for alle data, IKT, kybernetikk og energistudenter, men er også relevant for andre interesserte. Arrangementet er gratis og avsluttes med tapas og drikke.

Smartgrid-dagen 2018: Digital energi

Påmeldingen er åpen, meld deg på ved å fylle ut skjemaet under. NB: På grunn av stor pågang er vi dessverre fulltegnet. Vi oppfordrer likevel til å melde deg på da slik at du kommer på ventelisten og får beskjed i tilfelle det blir plass. 

Onsdag 28. februar arrangerer Smartgridsenteret i samarbeid med Statnett “Smartgrid-dagen” med formål å motivere studenter til å bli nysgjerrige i feltet smartgrids. Smartgrids er kort forklart digitaliseringen av strømnettet. Teknologiutviklingen gir et stort mulighetsrom for å effektivisere kraftsektoren og økt samspill med kundene, mens trusselbildet og manglende sikkerhetskompetanse kan begrense utnyttelsen. Seminaret varer fra kl. 16.15-19.00, det serveres kaffe, og avsluttes med god mat og drikke.

Foredragsholderne er fra selskaper som daglig jobber med spennende utviklingsprosjekter i bransjen. du får blant annet høre om hvordan kunstig intelligens, droner, digitale tvillinger og big data muliggjør automatisering og verdiskaping i bransjen. Du får også høre hvilke muligheter og utfordringer dette gir oss som forbrukere og ingeniører i framtiden.

Alle som deltar på Smartgrid-dagen skal kunne engasjere seg og skjønne hva det snakkes om, uansett bakgrunn. Derfor er innleggene lagt opp slik at man trekker de store linjene heller enn å grave seg ned i spissfinurligheter i ett av fagfeltene. Etter foredragene er det satt av tid til å møtes med fagpersoner i bransjen og andre interesserte studenter. Kanskje blir noen inspirert til en smartgrid-relatert sommerjobb, prosjekt- eller masteroppgave?

Lurer du på noe? Send oss en mail: Thomasberg.Jorgensen@smartgrids.no

Statnett og IKT
Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å garantere for balanse i strømnettet også ved inntog av fornybare energikilder som vind og sol, økt forbrukerfleksibilitet og sterkere tilkoblinger til det Europeiske kraftnettet. Statnett er derfor inne i en fase med omfattende investeringer for å modernisere det digitale Statnett. Det utvikles bl.a. en integrert droneplattform som basert på IoT, big-data og AI-teknologi vil samle inn data som tidligere har vært utilgjengelig. En enorm datalake er under konstruksjon for å levere datagrunnlaget til fremtidens kraftsystemapplikasjoner. Videre skal kontrollsentralene oppgraderes med høyoppløselig sanntidsdata og automatiserte støttesystemer. Fremtiden er elektrisk – teknologien utvikles nå. Les mer på www.statnett.no

The Norwegian Smartgrid Centre
Smartgridsenteret er et nasjonalt kompetansesenter for aktører innen smartgrids som ønsker å være fremoverlente og påvirke utviklingen. Vårt formål er å fremme nasjonale forskning-, undervisning, test- og demonstrasjonsaktiviteter for smartgrid i internasjonal toppklasse. Vi ønsker å skape en av Europas mest handlekraftige industri- og forskningsallianser som fremmer utvikling av et fleksibelt og intelligent elektrisk system. Senteret skal bidra til å akselerere utviklingen av smartgrids i Norge for derigjennom å redusere investeringsbehovet for konvensjonelle tiltak i kraftnettet, øke forsyningssikkerheten og bidra til klimavennlig omlegging av energisystemet. Gjennom dette søker vi å fremme næringsvirksomhet baser på smartgridteknologi- og tjenester