Smartgridsenterets innspill til Strømnettutvalget

Smartgridsenteret deltok på Strømnettutvalgets åpen dag i november og har fulgt opp med et skriftlig innspill med fokus på tre konkrete forslag. Det første er at det må lages en helhetlig strategi for energisystemets utvikling mot 2050, det andre at vi må finne løsninger for å utnytte eksisterende nett bedre gjennom fleksibilitetsløsninger både på forbruk- og produksjonssiden, og det tredje at NVEs FoU -ordning må videreutvikles for å sikre en svært nødvendig økning i omstillings- og innovasjonstakt.

Innspill til Strømnettutvalget