Smartgrid-dagen NTNU 2024

Under årets Smartgrid-dag byr Smartgridsenteret og Statnett på en ettermiddag stappfull av spennende foredrag fra fageksperter i nett- og energibransjen.

Når
23. jan , Kl. 16:00 - 20:00
Hvor

Energisystemet vårt skal gjennom en omfattende transformasjon i de kommende årene, og vi trenger både mer nettkapasitet og mer grønn energiproduksjon. Denne transformasjonen vil innebære økt forbrukerfleksibilitet, nettovervåkning og digitale verktøy for å få mer ut av nettet vi har. I tillegg skal et helt nytt nett til havs bygges ut for å ta mot energi produsert av flytende havvind.

Arrangementet består av ni foredrag fordelt på omtrent tre og en halv time. Etter foredragene inviterer vi til felles middag hvor du kan bli bedre kjent med både andre studenter og foredragsholdere. Vi sees!

Program

16.15 – 16.30
Bærekraft og energifleksibilitet: Veien til klimamålene
Foredragsholder: Marte Nielsen, Hafslund Eco
16.30 – 16.45
Sol-krafta er mest verdifull når den brukes lokalt
Foredragsholder: Kristin Reitan, Norgesnett
16.45 – 17.00
Nett til havs
Foredragsholder: Bente Monica Haaland, Statnett
17.00 – 17.25
Pause
Foredragsholder:
17.25 – 17.40
Hvordan kan en digital tvilling hjelpe nettselskap med å redusere nettleien?
Foredragsholder: Pål Ottersen, Plexigrid
17.40 – 17.55
Pilotering av smarte varmtvannsberedere
Foredragsholder: Line Nyegaard, Elvia
17.55 – 18.10
Cyberangrep – Er vi godt forberedt?
Foredragsholder: Esben Gudbrandsen, Statnett
18.10 – 18.30
Pause
Foredragsholder:
18.30 – 18.45
Automatisert balansering – en transformasjon for Statnett og kraftsystemet
Foredragsholder: Eivind Lindeberg, Statnett
18.45 – 19.00
Frigi fleksibilitet, bak måleren
Foredragsholder: Adrian Larsen, NeoWatt
19.00 – 19.15
Det digitale vippepunktet
Foredragsholder: Magnus Fors Haugen, Avju
19.15 – 19.30
Spørsmål og Kahoot
Foredragsholder:
19.30 –
Felles middag
Foredragsholder: SiT Hangaren

Om foredragene

Bærekraft og fleksibilitet: Veien til klimamålene

Marte Nielsen, Hafslund Eco

Lurer du på hvordan ulike energikilder og energifleksibilitet kan være nøkkelen til en bærekraftig fremtid?

I dette foredraget vil vi utforske hvordan ulike energikilder og energifleksibilitet spiller en avgjørende rolle i å nå klimamålene. Vi deler innsikt om hvordan Hafslund Eco Vannkraft navigerer bærekraft gjennom innovative tilnærminger til kraftsystemet.

Sol-krafta er mest verdifull når den brukes lokalt

Kristin Reitan, Norgesnett

Ved å utnytte smart styring av elbiler, varmtvannsberedere, batterier, smarthusteknologi og lignende tror vi at det vil være mulig å forbruke overskuddsproduksjon av sol-kraft lokalt, og dermed sikre verdien av energien og redusere behovet for investering i lavspenningsnettet.

Nett til havs

Bente Monica Haaland, Statnett

Europa trenger enorme mengder ny fornybar energi for å erstatte bruken av fossil kraft til transport, industri, varme og kraftproduksjon. Havvind er en nødvendig del av denne energiomstillingen både i Norge og Europa. Norge har en ambisjon om å åpne områder for 30 GW havvind innen 2040, og Statnett skal legge til rette for å knytte denne havvinden til det norske kraftsystemet. Automatisering av kraftsystemet er sentralt for å lykkes med dette.

Det digitale vippepunktet

Magnus Fors Haugen, Avju

Innlegget handler om digitalisering av kraftnettet og hvorfor dette er nødvendig.

Pilotering av smarte varmtvannsberedere

Line Nyegaard, Elvia

I piloten testes forbrukerfleksibilitet i form av varmtvannsberedere ut som tiltak for å håndtere lokale utfordringer i svakt nett og især underspenning. Pilotering av nettbatterier har gitt gode resultater, men batteriene viser seg å få utfordringer ved langvarige underspenninger. For å håndtere dette er piloten i 2022 utvidet med spenningsboostere i kombinasjon med batteriene med samordnet regulering. Dette kan bidra som et kostnadseffektivt alternativ til nettutbygging.

Cyberangrep – Er vi godt forberedt?

Esben Gudbrandsen, Statnett

Trusselbildet er stadig i endring og det å forsvare seg mot avanserte cyberangrep blir mer og mer krevende. Hør hvordan Statnett arbeider med dette for å beskytte en av Norges viktigste infrastrukturer.

Automatisert balansering – en transformasjon for Statnett og kraftsystemet

Eivind Lindeberg, Statnett

Kraftsystemet står midt oppi store endringer. Ny fornybar kraft, flere mellomlandsforbindelser og overgang til felles europeiske markedsløsninger gjør at måten vi drifter systemet på må endres radikalt. Vi må over fra operatørenes individuelle vurderinger og manuelle inngrep til automatiserte løsninger for både balansering og flaskehalshåndtering som skal virke 24/7. Høres ut som en smal sak? I dette foredraget får du høre om den store transformasjonen vi skal gjennom, hva som gjør den vanskelig og alle de kule løsningene vi utvikler for å få det til.

Frigi fleksibilitet, bak måleren

Adrian Larsen, NeoWatt

NeoWatt fasiliterer fleksibilitet i strømnettet ved å utjevne og eliminere ubalanser, flaskehalser og frekvensproblemer. Dette bidrar til å redusere kostnadene knyttet til produksjon, distribusjon og forbruk av elektrisitet for strømkunder. I 2024 åpner de for at norske strømkunder, med og uten smarthus, kan både tjene og spare penger på sine boliger.

Hvordan kan en digital tvilling hjelpe nettselskap med å redusere nettleien?

Pål Ottersen, Plexigrid

Kraftsystemet er komplekst. Hva er de største utfordringene i den siste etappen av energioverføringsleddet, altså distribusjonen av energi til din bolig? Hvordan kan en digital tvilling hjelpe nettselskap med investeringer, planlegging, og drift når vi skal integrere mer fornybart i de kommende år?