Analyse av energieffektivitet i fjernvarme og elektriske løsninger i et stort borettslag

Ulf Roar Aakenes, ENOCO AS

Når
29. aug , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Erfaringer fra ENOVA-prosjektet TermFlex.