Digitalisering av kraftnettet basert på flerfunksjonelle trådløse sensorer

Brage Johansen, Heimdall Power

Når
24. sep , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Gjennom piloter i Norge og utlandet har Heimdall Power instrumentert nett og testet trådløse sensorer som måler blant annet effekt, snølast, temperatur og vibrasjoner. Ved hjelp av maskinlæring og algoritmer for prediksjon i samspill med disse, kan feil forutses og vedlikehold effektiviseres. Heimdall Power deler erfaringer og presenterer hvordan denne teknologien kan bidra til økt utnyttelse av kapasiteten i nettet.