Deteksjon av faseskjøt i bilder ved bruk av Microsoft Custom Vision

Per-Oddvar Osland og Tobias A. Haumann, Agder Energi Nett

Når
27. aug , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Ved å bruke Microsofts bildeanalysetjeneste Custom Vision har vi i dette prosjektet testet ulike fremgangsmåter for å detektere faseskjøter (skjøt på linjer i luftspenn) i bilder tatt fra helikopter. Oppgaven har vært forsøkt definert både som et klassifiserings- og objektdeteksjonproblem. Vi har også undersøkt hvor nyttig det er å utvide datagrunnlaget vha. data augmentation i et slikt tilfelle.