FASaD: Feil- og avbruddshåndtering i smarte distribusjonsnett

Kjell Anders Tutvedt, Hafslund

Når
29. mai , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Prosjektet skulle undersøke hvordan ny smartgrid-teknologi kan utnyttes i det elektriske distribusjonsnettet til å redusere avbrudd i strømforsyningen og samfunnsøkonomiske kostnader ved avbrudd.

Et viktig element i smarte distribusjonsnett er å ta i bruk ulike sensorer som kan oppdage når det inntreffer feil i nettet. Utnyttelse av denne informasjonen gir potensialer for reduksjon i både antall og varighet av avbrudd i strømforsyningen. Sensorene kan utnyttes for smartere feil- og avbruddshåndtering gjennom at feil i nettet raskere detekteres, lokaliseres og isoleres. Dette gir en raskere gjenoppretting av strømforsyningen for de sluttbrukerne som har opplevd avbrudd. Sensorenes evne til å oppdage feil i nettet kan også bidra til å redusere antallet koblinger under driftsforstyrrelser, og dermed resultere i færre kortvarige avbrudd og spenningsfall.