Resultater fra Statnett-pilot: Fast Frequency Reserves

Kari Dalen, Statnett

Når
25. apr , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Når det nordiske kraftsystemet får stadig større andel fornybar kraft og vi utveksler mer energi med omverdenen, blir det mer krevende å opprettholde stabiliteten i systemet. Ett nytt pilotprosjekt fra Statnett viser hvordan også kraftforbrukere kan bidra til å sikre stabil kraftforsyning.

Den nye, svært raske reserven kalles FFR (Fast Frequency Reserve) og skal levere effekt innen 2 sekunder etter at en stor feil i kraftsystemet har inntruffet, og opprettholde denne effekten i 30 sekunder. Det gir tid for at andre, mer tradisjonelle reserver kan slå inn og stabiliteten i kraftsystemet kan gjenopprettes.