Webinar: Hurtig og effektivt – Hvordan planlegge ladestasjoner i nettet?

Torsdag 23. februar kl 11:00 inviterte Smartgridsenteret til webinar. Der presenterte Bendik Nybakk Torsæter og Odd André Hjelkrem sitt arbeid med FuChar-prosjektet.

Når
23. feb , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

FuChar prosjektet har som mål å minimere investerings- og driftskostnader knyttet til nettintegrasjon av elektrisk transport. Hovedfokuset er høyeffektslading. Prosjektet forsker blant annet på analyse av transportmønstre, utvikling og testing av alternative systemkonfigurasjoner og styringssystemer, og utvikling av metoder for optimal utbygging og drift av ladeinfrastruktur i distribusjonsnettet.

5 min
Velkommen og introduksjon
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
FuChar – Optimal nettintegrasjon av elektrisk transport. «I FuChar-prosjektet jobber vi med å sikre en rask, kostnadseffektiv og brukervennlig nettintegrasjon av elektrisk transport. For å få til dette, er det bl.a. viktig å forstå elkjøretøyenes adferd, behov og ladeprofiler. I FuChar-prosjektet jobber vi med å utvikle metoder for smartere nettplanlegging og -tilknytning av ladeinfrastruktur, med et hovedfokus på høyeffektslading av veitransport.»
Foredragsholder: Bendik Nybakk Torsæter, SINTEF Energi
10 min
Estimering av elektriske lastprofiler fra hurtiglading av personbiler. «Videre utbygging av nettverket for hurtigladestasjoner krever mer informasjon om hvordan effektbehovet varierer over tid. I FuChar er det utviklet en metode for å estimere fremtidig behov for hurtiglading i forbindelse med lange reiser. Basert på antagelser om endring i bl.a. ladevaner og batteriteknologi kan det beregnes hvordan effektbehovet blir påvirket på et detaljert nivå.»
Foredragsholder: Odd André Hjelkrem, SINTEF Energi
15 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, The Norwegian Smartgrid Centre