Fleksibilitet i distribusjonsnettet

Når
20. apr , Kl. 09:00 - 11:00
Hvor Digitalt

Hvordan kan fleksibilitet i nettet bidra til en bærekraftig elektrifisering? Hvilke løsninger og teknologier forskes det på i dag, finnes det uutforskede muligheter vi bør se nærmere på, og er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?

Program

Velkommen
Foredragsholder: Jun Elin Wiik, Smartgridsenteret / Gerd Kjølle, CINELDI
Er fleksibilitet alltid et godt alternativ til nettutbygging?
Foredragsholder: Iver Bakken Sperstad, SINTEF Energi
Smart Senja – Hvordan kan fleksibilitetsmarked bidra til å løse nettutfordringene på Nord-Senja
Foredragsholder: Julien Moisan, Arva
Fleksibilitet i nettdrift: testoppsett for fremtidens ADMS
Foredragsholder: Merkebu Zenebe Degefa, SINTEF Energi
Hvordan klassifisere fleksible ressurser for kraftsystemet
Foredragsholder: Hanne Sæle, SINTEF Energi
Er det jeg eller Elvia som skal ha styring på varmtvannsberederen? IDE-prosjektet
Foredragsholder: Alf Inge Tunheim, Elvia
Erfaringer med markedsbasert aktivering av fleksible ressurser
Foredragsholder: Regine Johansen, Sogn og Fjordane Energi (SFE)
Norsk innovasjon for fleksibilitet: småstegsjusteringer eller radikale endringer
Foredragsholder: Tomas Moe Skjølsvold, NTNU
Flexibility – the Danish case
Foredragsholder: Mattia Marinelli, Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: