Zero Emmission Neighbourhood in Smart Cities

Inger Andresen, NTNU

Når
31. jan , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Inger Andresen fra NTNU gir en orientering om 9 piloter som kjøres i regi av FME ZEN.

FME ZEN er nå godt i gang med sine piloter. Vi rekker ikke å gå i dybden på alle, men 3 av casene vil bli presentert med foreløbige resultater. For å se alle case så kan du gå inn på https://fmezen.no/category/pilot-projects/ .