Havvind – en mulighet for industri- og energinasjonen Norge

Når
20. mai - 07. mai
Hvor Digitalt

Verden trenger mer fornybar energi og det er store forventninger til at havvind skal bli en viktig bidragsyter. Vi har invitert sentrale aktører til å fortelle om deres satsinger på havvindteknologi og infrastruktur som en del av framtidens energisystem.

Hva skjer med hensyn til havvind i Norge? På hvilken måte kan norsk havvind være et positivt bidrag? Er elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner det første skrittet for havvind i Norge?

– Arne Eik, prosjektleder i Equinor

Hafslund Eco og Fred. Olsen mener et havnett er en forutsetning for lønnsom havvindutbygging i Norge. Hvorfor er dette så viktig, og hvordan kan et havnett være nyttig for både Norge og Europa? Arne Lie-Rasmussen forteller mer om selskapenes havvindsatsning og hvorfor nettet spiller en essensiell rolle.

– Arne Lie-Rasmussen, prosjektleder Hafslund Eco

Hva bidrar forskningen med? Presentasjon av FME NorthWind.

– John Tande, Senterdirektør FME NorthWind