Barrierer for å ta i bruk ny teknologi

Når
17. nov , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Universitetet i Sørøst-Norge har i snart tre år deltatt i et Europeisk prosjekt innenfor smart-grid teknologi. Forskerne fra USN har arbeidet med nye forretningsmodeller og adopsjon. I dette webinaret delte de sine resultater om barrierer for å ta i bruk teknologi som kan øke fleksibiliteten i energimarkedet. I tillegg diskuterte de hvordan aggregatoren vil få en stadig viktigere rolle i fremtidens energisystemer.