Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn?

Når
25. mar , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Hvordan bli et kostnadseffektivt helelektrisk samfunn? Skal vi nå målet om et klimanøytralt samfunn i 2050 er elektrifisering helt nødvendig. Men hvordan skal vi klare å gjøre elektrifiseringen mest mulig konkurransedyktig?

Et helelektrisk samfunn medfører en betydelig vekst i strømforbruket og krever et velfungerende kraftsystem der husholdninger, næring, industri og transport får tilgang til grønn fornybar energi. Norge er velsignet med rik tilgang på regulerbar og fornybar vannkraft, samtidig som det finnes vind, og det hender at sola skinner. Men dagens kraftnett er ikke dimensjonert til den forventede forbruksveksten. Så hvordan kan vi unngå at manglende nettkapasitet blir til hinder for å nå etablerte klima-og verdiskapingsmål?

– Mona Askmann, Norgesnett

Å bygge ut strømnett er dyrt, tidskrevende og medfører ofte naturinngrep. De gode nyhetene er at nettet vårt ikke er under press hele tiden. Dersom fleksibilitet gjør deler av investeringen unødvendig, er det veldig positivt for storsamfunnet. For at vi skal nå målet om en fossilfri fremtid innen en generasjon med en helelektrisk robust infrastruktur, så må vi tenke nytt. Framtiden er elektrisk og fornybar, der vi tror at fleksibilitet er nøkkelen til fremtidens kraftsystem.

– Mattias Harrysson, Entelios