Smartgrid-dagen 2022

Fremtidens kraftsystem er mer enn du tror! For å oppnå klimamålene og bli et bærekraftig samfunn, er vi avhengig av å produsere, transportere og bruke energi smartere. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid binder sammen fagområdene tilknyttet energisystemet, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen. På Smartgrid-dagen ser vi nærmere på utfordringer og muligheter og håper det kan motivere  studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur som langt på vei vil definere samfunnet vi lever i.

Når
25. jan , Kl. 16:00 - 19:30
Hvor Digitalt

Smartgrid-dagen 2022 oppsummert

Arbeidsmuligheter innen Smartgrids for de fleste studieretninger.

Les hele nyhetsartikkelen her.