Webinar: Peak Shaper – Erfaringer og resultater

Webinar om Peak Shaper – erfaringer, resultater og veien videre fra piloten i Lierne.

Når
30. nov , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt
5 min
Velkommen og introduksjon
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen, The Norwegian Smartgrid Centre
20 min
Statnett melder, Elvia melder, Lede melder: «Nettet er fult frem til 2030-2035.» Denne situasjonen tvinger oss til å tenke nytt rundt nettutbygging, og det innebærer å øke utnyttelsen av dagens kapasitet bedre. Batterier er en teknologi som kan bidra til å flytte energi i tid, og på den måten kan vi få mer ut av det vi allerede har. Samfunnet er avhengig av smartere løsninger og løsningsorienterte forretningsmodeller for å imøtekommet behovet for elektrisk energi til det grønne skiftet. Peak Shaper tilbyr batterier som tjeneste, og har gjennom sin første avtale med Tensio testet bruken av batterier i svake nett. I dette webinaret deler Peak Shaper sine erfaringer fra testing av batterier i nett.
Foredragsholder: Kine Ryberg Strupstad, Eidsiva Vekst og Håkon Duus, Multiconsult
20 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen, The Norwegian Smartgrid Centre