Webinar: Automatisk spenningsregulering med AMS

Torsdag 31. august inviterte Smartgridsenteret til webinar. Kjell Anders Tutvedt fra Elvia presenterte sitt arbeid relatert til automatisk spenningsregulering med data fra AMS.

Når
31. aug , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt
5 min
Velkommen og introduksjon
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen, The Norwegian Smartgrid Centre
20 min
Antall plusskunder øker raskt, og vi går over fra å nærmest utelukkende ha utfordringer med lave spenninger – til å tvert imot tidvis ha for høye spenninger i deler av lavspentnettet. Dette prosjektet undersøker om en automatisert justering av utgangsspenningen på transformator, styrt på bakgrunn av data fra AMS, kan sørge for reduserte tap i nettet samtidig som kravene til Forskrift om Leveringskvalitet møtes.
Foredragsholder: Kjell Anders Tutvedt, Elvia
20 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen, The Norwegian Smartgrid Centre