Smarte relevern i digitale stasjoner

Fordelene er plug&play, leverandøruavhengighet, konfigurering/innstilling, testing. Det er også en rekke utfordringer selvsagt som avhengighet av data/kommunikasjons-kompetanse, sårbar elektronikk, feilsøking osv. I presentasjonen vil Hans Kristian fra NTNU formidle kunnskap innenfor dette tema.

Når
31. jan , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt