Webinar: Nye vilkår for leverandør av balansetjenester

Vi inviterte Kari Dalen fra Statnett, Josefine Nilsson fra Recharge og Robert Gehrcke fra Flextools til en prat om de nye vilkårene for balansetjenester.

Når
29. feb , Kl. 11:00 - 12:00
Hvor Digitalt

I dette webinaret hørte vi om de nye vilkårene og muligheter for aggregator. Statnett gikk ut med mer informasjon om de nye vilkårene 15. mars 2024. Opptaket av webinaret er derfor erstattet av lenker til oppdatert informasjon fra Statnett.

5 min
Velkommen
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen
15 min
«Nye vilkår for leverandører av balansetjenester og balanseansvarlige planlegges implementert i desember 2024. Statnett gir en overordnet innføring i modellen og eksempler på hva dette betyr i praksis for aktører som ønsker å tilby sin fleksibilitet inn i reservemarkedene.»
Foredragsholder: Kari Dalen, Statnett
10 min
«Statnett implementerer nye BSP vilkår og Flextools forteller hvordan vi kan bistå fleksible ressurser med tilgang til balansemarkedene.»
Foredragsholder: Robert Gehrcke, Flextools
10 min
«Med over 1600 hurtig- og lynladepunkter fordelt på 400 plasser rundt om i landet, er Recharge den ladeoperatøren som finnes på flest steder i Norge, i tillegg til virksomhet også i Sverige, Finland og Danmark. Nå jobber de for å utnytte de betydelige investeringene de har gjort i ladeinfrastruktur for å ta en større rolle i det grønne skiftet, og samtidig gi en enda bedre kundeopplevelse. Det skal gjøres ved at ladestasjonene settes i stand til å tilby støtte til både TSO-er og DSO-er. Josefine Nilsson er leder for Energy Solutions i Recharge og forteller om prosjektet.»
Foredragsholder: Josefine Nilsson, Recharge
20 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Svein Erik Thorsen