Elbilladere som en del av energisystemet

Når
19. mai , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

19. mai klokken 11.00-11.40 arrangerte Smartgridsenteret et webinar om elbilladere som en del av energisystemet og i den sammenheng inviterte vi NMBU og ABB for å snakke om dette. Etter presentasjonene ble det mulighet for spørsmål og diskusjon.

Program

2 min
Velkommen
Foredragsholder: Stian Jørgensen, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
Nettbalansering med vehicle-to-grid (V2G) på Oslo Lufthavn Gardermoen. Kan parkerte elbiler bidra til mer bærekraftig bruk av energi? I prosjektet NeX2G undersøker vi om batteriene i parkerte elbiler kan brukes til en mer fleksibel og økonomisk energibruk. Oslo Lufthavn Gardermoen er case for studien, der vi vil installere toveisladere for å kunne hente energi fra elbilens batterier når behovet er størst og så lade de opp igjen når strømprisen er lav og det er god plass i strømnettet.
Foredragsholder: Heidi Nygård, Norges miljø-og biovitenskapelige universitet
10 min
+CxC – Smart City project. El-biler inngår som del av energi og markedssystemet i +CxC prosjektet i Trondheim. I prosjektet vil elbillading kunne være mer enn en fleksibel last ved at man ved å kunne hente energi ut av bilen kan tilby energi til nettet på kritiske steder eller tidspunkt.
Foredragsholder: Thomas Havsberg, Marius Lauvland og Anders Toppe, ABB
15 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Stian Jørgensen, The Norwegian Smartgrid Centre