Utvikling av ladestandard for bil og buss

Jan Wøien, ABB

Når
26. sep , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Jan Wøien som er produktsjef eMobility vil presentere utviklingen på ladestandarder for bil og buss, prognoser for lading Norge, markedsutvikling rundt bil- og bussmodeller, effektbehov med mer.