Use case for fremtidens systemtjenester

Hanne Sæle, SINTEF Energi og FME CINELDI

Når
26. nov , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

Fleksibilitet er et viktig element for å håndtere fremtidens kraftsystem, og i forbindelse med CINELDI og arbeidspakken «Interaksjon DSO/TSO» har det blir utarbeidet use case for å beskrive hvordan fleksible ressurser kan brukes i ulike systemtjenester – med fokus på balansering, flaskehalshåndtering og spenningsregulering.