Styremøte 1. september 2022

Det avholdes styremøter i The Norwegian Smartgrid Centre 4-5 ganger i året. I spetember møtes styret på Teams

Når
01. sep , Kl. 10:00 - 14:00
Hvor Digitalt