Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

Gerd Kjølle, SINTEF og FME CINELDI

Når
28. okt , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

I samarbeid med FME CINELDI presenteres fire scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett. Scenariene er utarbeidet i en Foresight-prosess der det først er identifisert drivkrefter for fremtidens nett og det er etablert miniscenarier.

Det er lagt vekt på at de fire scenariene skal være vesentlig forskjellige for å favne ulike alternative fremtider basert på utfallsrommet av muligheter og utfordringer. Hensikten med dette er å sikre at de kan brukes til å møte en usikker fremtid ved å utvikle robuste strategier for overgangen til fremtidens nett.

Scenarier kan brukes til å forberede seg for fremtiden. F.eks. i strategiarbeid, for kompetansebygging, rekruttering, og gi ideer til pilot-/demo-prosjekter.