Innovasjon for energipositive samfunn

Når
27. jan , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

27. januar kl 11:00 – 11:40 inviterte Smartgridsenteret til webinar om innovasjon for energipositive samfunn. I den anledning kom Stian Backe fra Sintef Energi og Bjørn-Ove Berthelsen fra Trondheim kommune for å snakke om sine prosjekter og se nærmere på hvordan byer kan bidra til energiomstillingen.

Program

2 min
Velkommen
Foredragsholder: Christina Wolan, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
Energipositive samfunn. Bygg og nabolag har en sentral rolle i et sammenkoblet energisystem, både i Europa og i Norge. Norske bygninger tar i dag stor plass i et stadig mer presset strømmarked. Hvilke deler av byggene våre kan vi forbedre for å gjøre veien mot lavutslippssamfunnet mindre kostbar?
Foredragsholder: Stian Backe, Sintef Energi
10 min
Hvordan kan vi få til et grønt energiskifte i norske byer. Norge og norske aktører har betydelige forutsetninger for å lykkes med et grønt energiskifte samt ta en ledende markedsposisjon i Europa. Kunnskap og erfaringer fra mer enn 100 år med norsk vannkraft er til stor hjelp for oss. Dette krever imidlertid mot, regelverksendringer, og systemtenking, snarere enn teknologiske nyvinninger.
Foredragsholder: Bjørn-Ove Berthelsen, Trondheim Kommune
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Christina Wolan, The Norwegian Smartgrid Centre