Innovative prosjekter innen energilagring

Når
28. apr , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

28. april klokken 11.00-11.40 inviterte Smartgridsenteret til webinar om innovative prosjekter innen energilagring sammen med MINESTORAGE og Longyearbyen lokalstyre. Etter presentasjonene ble det mulighet for spørsmål og diskusjon.

Program

2 min
Velkommen
Foredragsholder: Christina Wolan, The Norwegian Smartgrid Centre
10 min
Mine Storage – The Swiss Army Knife of Energy Storage. Pumpkraft är en beprövad teknologi som står för mer 90 % av all energilagring i världen. Företaget Mine Storage har utvecklat ett koncept med smart konfigurerade pumpkraftsystem i slutna system i gruvor. Denna storskaliga lösning levererar både energi, frekvensreglering och annan nätnytta som är nödvändig för energiomställningen. Mine Storage kommer att presentera konceptet, ge exempel på olika affärsmodeller och nyttor på systemnivå.
Foredragsholder: Raine Vasanoja, Mine Storage
10 min
Fra kull til null. Longyearbyen skal de neste årene gjennomføre en trinnvis energiomstilling; fra kullkraft til nullutslipp. I denne omstillingen vil energilagring være en sentral brikke for å sikre en sikker, robust og kostnadseffektiv løsning. I løpet av 2022 vil Longyear energiverk etablere Skandinavias største batteripark som et ledd i denne omstillingsprosessen. Presentasjonen vil kort si noe om rammene rundt energiomstillingen og om batteriparkprosjektet.
Foredragsholder: Joachim Karlsen, Longyearbyen Lokalstyre
15 min
Spørsmål og diskusjon
Foredragsholder: Christina Wolan, The Norwegian Smartgrid Centre