Webinar: ECoDiS

Implementering av digitale transformatorstasjoner i det norske kraftnettet.

Når
26. okt , Kl. 11:00 - 11:40
Hvor Digitalt

I dette webinaret forklarer Nargis Hurzug, Statnett og Karl Pollestad, Elvia hva en digital stasjon er og hva som skiller den fra en konvensjonell stasjon. Deretter forteller de om utfordringer og erfaringer med digital stasjon fra Statnett pilot, ved Nargis Hurzuk og fra Elvia sine piloter, ved Karl Pollestad, som en del av Ecodis (Engineering and condition monitoring in digital substation)-prosjektet. Dette IPN-prosjektet har pågått siden 2019 og vi har fått mange erfaringer fra 8 pilotstasjoner og labaktiviteter i Smartgridlab. Vi kommer blant annet innom temaene; erfaring, LPIT, tilstandsovervåkning, andre sensorer, energimåling og standarder.